Библиотека

Ранното репетитивно поведение е свързано с развитие на аутизъм

24.05.2014

Множество репетитивни реакции, наблюдавани при деца на 12-месечна възраст, са свързани със сигнификантно висок риск от диагностициране на заболявания от спектъра на аутизма (ASD) на 2-годишна възраст, показва проучване, докладвано по време на 13th Annual International Meeting for Autism Research, проведена от 15 до 17 май в Атланта.

Най-честите причини за интрацеребрална хеморагия

23.05.2014

Артериалната хипертония традиционно се счита за най-големият рисков фактор за първични, нетравматични интрацеребрални хеморагии.

ЕМА: Не комбинирайте ARB, ACEI и директни ренинови инхибитори!

12.04.2014

В предупреждение на European Medicines Agency (EMA), публикувано на 11.04.2014 г., се казва, че не трябва да се използва двойна комбинация от медикаменти, които въздействат на ренин-ангиотензиновата система.  

Електронните цигари не са средство за спиране на тютюнопушенето

26.03.2014

Потенциалът на електронните цигари като ефективно средство за отказване от тютюнопушене е значително надценяван, показват нови изследвания.

Физическа активност за възрастните хора - само 10 минути!

04.03.2014

Как да мотивираме възрастните хора да увеличат двигателната активност? Какви упражнения да препоръчаме?

Дъвченето на дъвка – неразпозната причина за главоболие при децата

16.02.2014

Част от оплакванията от главоболие при децата могат лесно да бъдат повлияни, като се спре дъвченето на дъвка.

Резултатите са публикувани в януарския брой на Pediatric Neurology.

Дентална травма – актуализирано ръководство за поведение

29.01.2014

Неденталните лекари могат да играят ключова роля в превенцията и лечението на дентална травма, се твърди в съобщение на American Academy of Pediatrics.

Ръководството за поведение, публикувано на 27.01.2014 г. в Pediatrics, касае превенцията, диагностиката и лечението на увредените зъби.

Препоръки за здравословно хранене

05.01.2014

Препоръките са избаротени от експерти на Националния център за обществено здраве и анализи.

Стереотипите за нациите пречат на интеграцията на заминаващите за работа в чужбина

19.12.2013

За всяка нация имаме предварително изградена представа. Стереотипите съществуват на базата на често срещани практики в отделните общества и съдържат частица истина. Не могат да бъдат пренебрегнати, но когато влияят силно на възприятията на хората за обкръжаващия ги свят, вредата от тях може да бъде голяма.

Креативност и предприемачески дух - научно доказани ползи от живота в чужда страна

19.12.2013

Тенденцията към отваряне на границите в световен мащаб и глобалната икономическа криза предизвикаха огромна вълна на разместване на жителите на различните държави. Търсенето на по-добри възможности за реализация в професионален и в личностен план е общочовешка черта.