Добавките за изграждане на мускули са свързани с рак на тестисите

30.04.2015

Мъжете, които приемат добавки за изграждане на мускули, съдържащи креатин или андростендион имат повече от 65 % повишение на риска от развитие на рак на тестисите – това са изводите от проучване, публикувано  на 31.03.2015 г. в  British Journal of Cancer.

 

Рискът е дори по-голям сред мъжете, които започват да приемат добавките преди 25-годишна възраст, при използване на различни видове добавки и при продължителна употреба.

 

Публикуваното проучване за първи път установява връзката между маскулинизиращите хранителни добавки и рака на тестисите.

 

Младите хора използват тези видове хранителни добавки и употребата им нараства. Оборотите от продажбите на този вид продукти нарастват ежегодно.

 

Герминативно клетъчния карцином на тестисите е най-честото солидно образувание при мъже от 15 до 39 години. Заболеваемоста нараства в последните десетилетия от 3.7 на 100 000 през 1975 г. до 5.9 на 100 000 през 2009 г. Нарастването на заболеваемостта е реално и не е свързано с диагностиката или регистрацията. Засега не са известни други рискови фактори, отговорни за нарастването на честотата, освен употребата на този вид хранителни добавки.  – твърди ръководителят на проучването Tong Zhang Zheng, епидемиолог в Yale University. Според него известно е, че някои от съставките на хранителните добавки могат да причинят увреждане на тестисите.

 

Компонентите на хранителните добавки за изграждане на мускули могат да действат като хормони. Някои продукти могат също така да съдържат замърсявания от по-малко активни съставки или „скрити“ съставки, неотбелязани на етикетите.  Такива субстанции са андрогенни стероиди, които доказано причиняват рак на тестисите при плъхове.

 

Наскоро FDA започна да наблюдава маскулинизиращите добавки. На 13 април 2015 г FDA издаде предупреждение за употребата на добавка, наречена  Tri-Methyl Xtreme, която съдържа потенциално опасни синтетични анаболни стероиди, които могат да причинят сериозни поражения на черния дроб.  В отговор на съобщенията за странични ефекти от потребителите – в Калифорния, Ню Джърси и Юта – FDA започна проучване за установяване на производителя на продукта. Не са съобщени смъртни случаи.

 

Значително повишаване на риска

Проучването включва 356 мъже с диагностициран герминативно клетъчен рак на тестисите между 2006 и 2010 г и 513 мъже без рак на тестисите. Участниците са на възраст между 18 и 55 години и са жители на един и същи район в САЩ. При анамнезата са снети данни за рисковите фактори за развитие на карцином на тестисите, като пушене, употреба на алкохол, физическа активност, фамилна анамнеза за рак на тестисите, наличие на недесцендирал тестис и травми на тестисите в миналото. Участниците също така са разпитвани за употребата на маскулинизиращи добавки през целия живот, включително 30 различни вида добавки под формата на прах или таблетки. Изследователите са използвали официалната информация за съдържанието на основните съставки в продуктите, вкл. креатин, протеин и андростендион.

 

Изследователите са установили, че почти 20 % от участниците с карцином на тестисите са използвали маскулинизиращи добавки.

 

Мъжете, които са вземали добавки, са имали сигнификантно по-висока честота на развитие на карцином на тестисите (относителен риск 1.65). Ако добавките са вземани преди 25-годишна възраст, рискът е още по-голям (относителен риск 2.21). Мъжете, използвали различни видове хранителни добавки са имали относителен риск 2.77, а тези, които са ги приемали за период повече от 36 месеца – 2.56. 

 

Резултатите от проучването показват, че употребата на маскулинизиращи съставки може да бъде важен рисков фактор, който би могъл да има сериозни клинични последствия. Намаляването на употребата на маскулинизиращи хранителни добавки от младите мъже може да има важно значение за намаляване на честотата на развитие на карцином на тестисите.

< Назад