СОПЛОБ проведе отчетно-изборно събрание

17.12.2012

На 30.11.2012 година Сдружението на ОПЛ в област Благоевград (СОПЛОБ) проведе Общо отчетно-изборно събрание.

 

Членовете на СОПЛОБ обсъдиха и приеха отчета на Председателя на СОПЛОБ д-р Елена Янева за дейността на сдружението и финансовия отчет на организацията. Коментирани бяха насоките за бъдеща дейност на организацията.

 

Избран беше нов управителен съвет. Общопрактикуващите лекари гласуваха доверие на д-р Елена Янева като Председател на СОПЛОБ. Преизбрани бяха и част от действащите досега колеги в Управителния съвет на СОПЛОБ. Нови членове на управителните органи на СОПЛОБ са д-р Райна Коричкова и д-р Янка Темелкова.

 

Направени бяха и някои промени в Устава на СОПЛОБ.

 

Обмяна на информация и дискусия на актуални за ОПЛ теми с участието на представители на УС на НСОПЛБ се състоя в рамките на Общото събрание.

 

Обсъжданията продължиха и по време на неформалната вечеря на участниците в Общото събрание.

 

УС на СОПЛОБ изказва благодарност на Глаксо Смит Клайн за оказаната подкрепа за организацията и провеждането на събранието.

< Назад