Сдружението на ОПЛ в Русе проведе общо събрание, регионална конференция и отпразнува деня на лекаря - 7 април

22.04.2013

Сдружението на ОПЛ в Русе организира за своите членове 2 незабравими дни в курорт Вонеща вода.

 

Момент от свободното време

 

Събитието съчета честването на професионалния празник на лекаря - 7-ми април, с научна програма, включваща актуални за практиката теми - захарен диабет, поленова алергия, хронични белодробни заболявания, практическа кардиология. Участваха 65 ОПЛ, членове на СОПЛ - Русе.

 

 

По време на научната програма

 

 

След научната програма лекарите имаха възможност да обсъдят  някои практически аспекти от взаимоотношенията с РЗОК. В дискусията се включи Директорът на РЗОК - Русе.

 

Проведено беше и общо събрание на СОПЛ - Русе, на което бяха избрани делегати за Отчетно-изборното събрание на НСОПЛБ и бяха обсъждани проблеми, свързани с практиката - организацията на обслужването на пациентите с онкологични заболявания, психично болните и болните с хронични белодробни заболявания.

 

В неформална обстановка

 

Конференцията беше съчетана с празник, посветен на Деня на лекаря. Официалната вечеря беше придружена от програма, подготвена от ръководството на СОПЛ - Русе, и включваше викторина, забавни задачи (представяне на скеч по определен медицински казус), много настроение и забава. Официален гост на празника беше д-р Петко Загорчев, Председател на етичната комисия на БЛС.

 

 

Моменти от забавната програма

 

Организацията и провеждането на  конференцията създадоха неповторима атмосфера сред общопрактикуващите лекари от Русе - те имаха възможност да се почувстват като екип и част от голямото семейство на общопрактикуващите лекари в България.

 

< Назад