Петата научно-практическата конференция за 2013 г. на НСОПЛБ ще се проведе на 26 октомври в гр. Перник.

10.10.2013

На 26.10.2013 г. в гр. Перник, в Общински комплекс "Дворец на културата" ще се проведе петата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение за 2013 г.

 

Домакин на събитието ще бъде сдружението на общопрактикуващите лекари в област Перник - СОПЛПО.

 

Програмата на конференцията съдържа лекции и презентации на актуални теми за общата медицинска практика - диабет, неврология, кардиология, урология, пулмология, дерматология и др.

 

Лекциите, осигурени  от НСОПЛБ,  ще бъдат представени от водещи специалисти в съответната област:

Проф. д-р Михаил Боянов, дмн, от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната от УМБАЛ „Александровска“, София, който е  един от авторите на Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2, ще представи Съвременни подходи в диагностиката и лечението на захарен диабет тип 2.

Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова,  дмн, Клиника по Неврология на УМБАЛ "Александровска" , София, ще запознае участниците в Конференцията с Невро-офталмологична симптоматика при множествена склероза.

 

Интересна е и темата  за Качество на контрола при хроничните белодробни заболявания - приноса на ОПЛ, подготвена от д-р Александър Симидчиев.

 

Участници в конференцията ще получат безвъзмездно екземпляр от Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2, изготвено и публикувано от НСОПЛБ.

 

Отново в лекциите ще включим интерактивно ОПЛ чрез интегрирани въпроси и оценка на презентациите. Непосредственото участие в решаването на клинични случаи и непосредствения самоконтрол е уникална възможност за контакт с лектора, самооценка на знанията и синхронизиране на практическите подходи в диагностиката и лечението - особено важни за подобряване на качеството на нашата практическа дейност.

 

Общопрактикуващите лекари ще имат възможност да упражняват върху макет за диагностика на различни заболявания на простатната жлеза (макетът е осигурен с любезното съдействие на ГлаксоСмитКлайн).

 

По традиция научно-практическата конференция ще завърши със свободна обсъждане на актуални за ОПЛ теми, в което ще участват д-р Атанас Пелтеков, Зам.-Председател на НСОПЛБ,  д-р Борис Косаров, Член на УС на НСОПЛБ, , д-р Румен Алексов, Член на УС на НСОПЛБ. По време на дискусията ще се коментират теми, свързани с условията на работа (предложенията за НРД 2014, наредби и закони), специализацията и всичко, което интересува присъстващите.

 

Спонсори: Боарон, Астелас, ГлаксоСмитКлайн, Севекс Фарма, Вьорваг Фарма, Унифарм, Ново Нордиск, Софарма Трейдинг, Макаве, Фарма Селект, Аплен Фарма, Egis Pharmaceuticals.

 

Очакваме ви в Перник на 26.10.2013 г.

 

Програма на Конференцията

(.pdf, 702.62 KB)

< Назад