Научно-практическата конференция на НСОПЛБ в Сливен ще се проведе на 14.09.2013 г.

28.08.2013

На 14.09.2013 г. в Сливен, зала "Сините камъни" на хотелски комплекс "Спорт Палас" ще се проведе четвъртата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение за 2013 г.

 

Програмата на Конференцията съдържа лекции и презентации на актуални теми за общата практитка - диабет, хематология, пулмология, урология, дерматология.

 

Лекциите на НСОПЛБ ще бъдат представени от водещи специалисти. Проф. д-р Михаил Боянов, д.м.н., от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната от УМБАЛ Александровска и един от авторите на Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2,  ще представи лекцията "Захарен диабет тип 2 - съвременен подход. Доц. д-р Жулиета Геренова, д.м., от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара Загора, ще говори за мястото на инсулина в лечението на захарния диабет.

 

Доц. д-р Юлиян Райнов, д.м., от Клиниката по хематология и онкология към ВМА - София ще представи темата "Анемии и лимфаденомегалии в практиката на ОПЛ -  диагноза, диференциална диагноза и лечение". Лекцията се посреща с изключителен интерес на всички проведени досега конференции през 2013 г.

 

Д-р Александър Симидчиев ще представи темата "Качество на контрола при хроничните белодробни заболявания - приноса на ОПЛ".

 

Продължаваме практиката, започната от 2012 година, по време на лекциите да включваме интерактивно слушателите чрез интегрирани въпроси и оценка на презентациите. Непосредственото участие на ОПЛ в решаването на клинични случаи и непосредствения самоконтрол е уникална възможност за контакт с лектора, самооценка на знанията и синхронизиране на практическите подходи в диагностиката и лечението - особено важни за подобряване на качеството на нашата практическа дейност.

 

По традиция Научно-практическата конференция ще завърши със свободна дискусия на актуални за ОПЛ теми. В дискусията ще участват д-р Атанас Пелтеков, Зам.-Председател на УС на НСОПЛБ,  и д-р Виктория Чобанова, Секретар на НСОПЛБ. По време на дискусията ще се коментират теми, свързани с условията на работа (предложенията за НРД 2014, наредби и закони), специализацията, защитата от санкции и всичко, което интересува присъстващите.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ В СЛИВЕН, 14.09.2013 г.!

 

Програма на Конференцията

(.pdf, 1.16 MB)

< Назад