Мнението на някои от гостите и организаторите на Конференцията

08.12.2013

Ето някои от изказаните мнения от лекторите по време на Националната научно-практическа конференция в интервю за Здравен Навигатор (НСОПЛБ изказва специална благодарност на журналистите от Здравен Навигатор за предоставените материали)

 

Доц. д-р Сотир Марчев, дм

 

Тук ние видяхме една от най-пълните напоследък зали. Виждал съм зали, съизмерими по посещаемост, но тази зала беше пълна без някой да радвава на томбола айфони или нещо друго.  Хората бяха тук, за да чуят и научат това, което ги интересува. Гледайки отстрани като гост-лектор, посещаемостта е перфектна.

Интервю на д-р Марчев и доц. Вичева за Здравен навигатор

 

 

Проф. д-р Мирослава Бошева, Клиника по детски и генетични заболявания, УМБАЛ "Свети Георги", Пловдив

Винаги се съсредоточаваме върху соматичната болест. Много бързаме. Нямаме време да се концентрираме върху психичния проблем и изоставането в развитието на децата. Бях изненадана от големия интерес на общопрактикуващите лекари - голямата зала беше почти пълна, колегите три часа слушаха внимателно, което показва, че тази информация е нужна на ОПЛ. Темата за аутизма беше изчерпателно развита. Въпросите за начина на доказване на умственото изоставане - кога да го подозираме, какво да предприемем, как да инструктираме родителите, какви терапевтични  схеми можем да използваме - беше очертан и присъстващите в залата според мен останаха доста доволни от сесията.

 

 

 

Д-р Даринка Йорданова, семеен лекар на 2013 година

 

Д-р Йорданова, какво е за Вас наградата, която получихте?

 

Чувствам се щастлива и удовлетворена за почти 30-годишния стаж, който имам като лекар. Ще работя с по-голямо самочувствие и с повече желание да помагам на хората.

 

Работите в трудна практика, с много малцинствено население. Как се справяте с тях?

 

Може би благодарение на това, че от началото на практиката си до този момент аз работя само на едно и също място. На практика вече три поколения ме познават, успявам да задържа добър контакт с пациентите и те ми вярват. Мисля, че доверието на пациентите към нас е едно от основните неща, които отличават нас, ОПЛ, от останалите лекари. Въпреки медийната кампания, която насади негативизъм към лекарите,  след първия контакт с нас, отношението на пациентите се променя, дори да е било резервирано първоначално. Като се запознаят с нашия начин на работа и нашето отношение към тях, с нашето участие и загриженост за техния проблем, хората оценяват това и ни дават доверието си.

 

Какво е за Вас най-голямото признание за Вашата работа?

 

За мен най-голямото признание за моята работа е усмивката на едно бебе, която е искрена. Възрастна жена ми е целувала ръка, което ме трогна много.

 

Вашето мнение за конференцията?

 

Считам, че конференцията е на ниво - не за първи път присъствам на такива събития и винаги сме съчетавали научната част с актуалните проблеми на съсловието и веселата част. В последните години, поне според мен, организацията ни става все по-силна като позиции пред институциите. Показателна за това беше и дискусията на тема Обща медицина, която се състоя по време на Конференцията. Смятам, че ние, ОПЛ, работим доста добре при условията, в които сме поставени - стремим се да подобряваме квалификацията си, да не напускаме работното място, като не забравяме и личния си живот и моментите на почивка и разтоварване.

 

Какво ще пожелаете на колегите си - общопрактикуващите лекари?

 

Най-вече здраве.

 

 

 

Д-р Любин Шукриев, Председател на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа

Без да звучи като хвалба, мога да кажа, че конференцията като организация ниво на обучение беше наистина добра. Показателно за това е посещаемостта в залите. Общопрактикуващите лекари със своето присъствие показаха, че се интересуват от новостите, важни за тяхната работа. Много се радвам, че част от лекциите се водеха от общопрактикуващи лекари, което е много важно за мен. Лекторите-общопрактикуващи лекари много добре се справиха със задачите, които им бяха поставени. Моята препоръка към организаторите е, ако искаме да преминем успешно през промените, които ни предстоят, ако искаме да повдигнем авторитета и статуса  на общопрактиткуващия лекар, не трябва да забравяме обучението. Колкото по-голяма е образователната ни подготовка, толкова по-силни сме.  Нека да не забравяме единството и да не позволяваме на която и да е структура и която и да е власт да ни разедини. Защото тогава няма да можем да постигнем нашите цели.

 

 

Д-р Николай Брънзалов, Председател на КК на НСОПЛБ

Ние, лекарите, ходим на много мероприятия през годината, но това за мен, като ОПЛ, е най-голямото. Не е само мое мнение - чух много коментари от колеги, че форумът стана прекрасен, с много добра научна част, с много добра кръгла маса, където имаше представителство от Здравната комисия към Народното Събрание, Директора на НЗОК, както и Зам.-Министъра на Здравеопазването д-р Пенков. Всички политици изказаха своето дълбоко уважение към нашата организация - НСОПЛБ, пожелаха на всички други лекарски организации да бъдат толкова добре подготвени и сплотени, като нашата организация, а тя определено е най-голямата организация на лекари в България.

 

Отдавна сме дали нашите предложения към политиците по надлежния ред. Определено има разбиране и чуваемост от другата страна, има действително желание за градивна колаборация поради това, че предложенията на НСОПЛБ са много добре премислени на експертно ниво и това, което предлагаме, е нещо реално, което може да се реализира. Разбираме, че не може всичко да стане утре.

 

Работещата в момента система на здравеопазване в България не използва и 50 % от капацитета на ОПЛ. Те могат да бъдат много полезни на своите пациенти. В нашите редици има много лекари, които имат по 2 и 3 специалности, но по стечение на обстоятелствата са общопрактикуващи лекари, което не им позволява да реализират своите знания и умения в дадената област. Да не говорим за това, че една специалност, като Вътрешни болести или Обща медицина е много по-голяма от огромна част от медицинските специалности, разрешени в България.

 

 

Д-р Виктория Чобанова, Секретар на НСОПЛБ

 

Д-р Чобанова, отмина може би най-силната конференция, която НСОПЛБ е организирало досега. Какъв е вашият коментар за Конференцията

 

Щастлива съм да видя огромното количество будни общопрактикуващи лекари, колеги, които са дошли тук, за да научат нещо ново, да попълнят своите знания, да станат по-добри лекари. Когато виждам в очите им добро настроение, когато виждам, че конференцията им харесва, за мен е признание за нашите усилия, на ръководството на НСОПЛБ. Говорих с много  колеги. Всички изразяват задоволство от тематиката на научната програма, лекторите, начина на представяне на информацията, организацията на конференцията. За мен, като член на екипа, който организира това мероприятие, е много голяма оценка и много голяма отговорност, защото това означава, че за следващата година трябва да направим нещо ново, нещо по-различно, по-добро от тази година, което да отговори на повишените изисквания на нашите колеги. Всичко това ние, ОПЛ, правим за цялата голяма група на общопрактикуващите лекари - От ОПЛ за ОПЛ, както е девизът на нашата организация.

 

През тази година имаше малко по-различна структура на програмата. В двете зали едновременно се представяха лекции и презентации, както и клиничните случаи, които бяхме приготвили за колегите. От разговорите си с колегите разбрах, че на тях им харесват практическите занятия. Казусите с въпроси и отговори се оказаха много удачен вариант да се систематизира теорията в чисто практичен клиничен случай,  който би могъл да бъде реален в кабинетите ни. Колегите изразиха задоволството си от този начин на работа, което ме навежда на мисълта, че може би трябва да помисим за разширяване на този формат на обучение на колегите, защото дава много големи възможности. Разбира се, много е трудно да подготвиш материали за колеги, които знаят не по-малко от теб, това изисква много внимателна преценка какво точно да се представи и по какъв начин. Изисква и много отговорно отношение - от една страна, въпросите трябва да са интересни и заинтригуващи, от друга страна, те трябва да съдържат нещо ново. Мисля, че този път се получи добре. Аз чух много положителни оценки, включително от лектори, които присъстваха на нашето мероприятие,

 

Националната научно-практическа конференция, която завършва днес,  е поредного голямо събитие, което НСОПЛБ прави за продължаващото обучение на ОПЛ. Това за нас е голямо предизвикателство, защото с всяка следваща година Конференцията трябва да бъде все по-добра. Мисля, че се справихме с това предизвикателство. Харесва ми, че колегите, които дойдоха тази година в Пловдив, през цялото време бяха в залите. На практика нямаше презентация или лекция, които се проведоха при празна зала, включително и ранните сутрешни занятия  и предконферентните семинари протичаха при много голям интерес. Това показва, че нашите усилия да дадем на ОПЛ точно това, което им е нужно, са се увенчали с успех.

 

Направихте нещо, което никой не успя да направи тази година. На кръглата маса успяхте да съберете буквално всички институции в здравеопазването, в лицето на тяхното ръководтсво, което за мен е голям комплимент и има голяма стойност за всичко, което се случва в момента.

 

Радвам се, че всички поканени политици приеха да участват в Конференцията, в кръглата маса на тема "Обща медицина". Това е резултат от нашите дългогодишни взаимоотношения с всички институции и на това, че нашите предложения са обмислени, работещи, разумни и биха могли да бъдат внедрени в практиката. Т.е. ние предлагаме партньорство, помощ и мисля, че това се цени. Според мен това е причината тези хора да дойдат и да се изправят пред една огромна маса от може би над 400 общопрактикуващи лекари, които бяха в залата, да отговарят на техните въпроси - сигурна съм, че не им е било лесно. Тонът на дискусията беше добър, успяхме да запазим колегиални отношения без лични нападки, за което основна роля според мен имаше модераторът на дискусията - доц. Киров. Какво от това, което се коментираше на кръглата маса, ще стане - ще видим. Но положителното е, че поне се говори за тези проблеми, говори се ясно, открито, от хората, в чиито ръце е решаването на тези проблеми.  Което ми дава надежда, че може би, в обозримо бъдеще, нещата могат да се случат.

 

 

 

Д-р Красимир Кулински, член на УС на НСОПЛБ

Конференцията беше успешна. Около 550-560 лекари са регистрирани - мисля, че никоя друга гилдия не може да се похвали с такова посещение на едно мероприятие. Темите, представени по време на Конференцията, бяха от голямо значение за нас като ОПЛ, за нашата работа, имахме възможност да обменим опит с много водещи специалисти в много области на медицината. Предконферентните семинари на тема аутизъм бяха много важни за нас - това заболяване става все по-значимо в нашата практика, и съм сигурен, че присъстващите вече са много по-уверени за скрининга и диагностиката на аутизма и децата с изоставане в развитието. В следващите дни научната програма засегна множество области, с които ние, общопрактикуващите лекари, се срещаме ежедневно.

 

 

 

 

 

 

 

< Назад