Квалификацията на семейните лекари е най-важна

17.11.2011

Д-р Любин Шукриев, Председател на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа пред Виляна Павлова (www.zdravennavigator.bg)

 

Квалификацията на семейните лекари е най-важна смята председателят на Международната асоциация на фамилните лекари от Югоизточна Европа, д-р Любин Шукриев.

Д-р Шукриев, каква е ролята на Асоциацията на семейните лекари от Югоизточна Европа в решаването на проблемите в работата на фамилните лекари?

Ние обсъждаме всички проблеми, които срещат лекарите в десетте страни-членки на нашата асоциация и свързаните структури-министерствата на здравеопазването, лекарските съюзи и асоциации, фондовете за здравно осигуряване. За някои проблеми вече сме намерили решения.


За кои, например?

Например за продължаващото обучение на лекарите. Издадохме четири книги за лекарите по обща и семейна медицина и за тези, които в момента се обучават и завършват медицински факултети. По този начин всички уроци, упражнения и преподаван материал са заложени в книга, която по важен и систематизиран начин дава знания. Това спестява лутане в потока от огромна информация от различни издания, интернет, публикации...

Как се разпространява тази книга, издадена от вашата асоциация?

Лекарите от региона, които разбират сръбски и македонски вече имат достъп до нея. Сега асоциацията ни прави усилия да преведем всичко и на английски език, за да може да се ползва от всички лекари. Тя се разпространява безплатно, чрез националните асоциации на общопрактикуващите лекари. Всъщност искам да уточня, че става дума за четири издания.

Какви са очакванията ви от конгреса на общопрактикуващите лекари, който започна днес в Пловдив?

От председателя на организационния комитет д-р Любомир Киров знам, че хотелът е пълен . Само този факт достатъчно говори, че интересът към конференцията е огромен. Мога да кажа още, че научният комитет на конференцията подготви много интересни теми, които са изключително важни за работата на семейния лекар. Ще се състои и една много интригуваща кръгла маса за етиката, за която мисля, че лекарите малко позабравихме, а тя е вече включена като материя и в додипломната квалификация, а и в специализацията по семейна медицина. Освен това по време на тази среща ще представим и дискусия за насилието от страна на пациента към лекаря, в която ще участват представители на България, Македония,Словения, Турция и Черна гора и ще поговорим как лекарят страда от някои действия на пациента. Друга интересна тема ще бъде и мястото и атрактивността на специализацията в обучението по семейна медицина. Изводите, които ще бъдат направени по време на срещите ще се предоставят на свързаните структури в здравеопазването.

< Назад