Позиция

България не е поискала да участва в обща поръчка на ЕС за медицински маски

17.03.2020

България, наред с други пет държави, не е проявила интерес към доставянето на медицински маски и защитно облекло по обществената поръчка на Еворпейския съюз. Това стана ясно от брифинг на Европейската комисия в понеделник.

Докато някой размахва пръст на лекарите и сътрудниците ни и изпада в дребнотемие, ето какво днес бе оставено пред централния офис на НСОПЛБ рано сутринта.

17.03.2020

Докато някой размахва пръст на лекарите и сътрудниците ни и изпада в дребнотемие, ето какво днес бе оставено пред централния офис на НСОПЛБ рано сутринта. Това е най-ценното! От името на Националното сдружение на ОПЛ в България БЛАГОДАРЯ на тези млади хора и нека идеите им се превърнат в реалност. С вас сме.

До всички изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ

17.03.2020

Относно: Заповед № РД-09-313/16.03.2020 г. на Управителя на НЗОК

 

Уважаеми договорни партньори,

 

В изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-09-313/16.03.2020 г. на Управителя на НЗОК Ви уведомявам, че в случай на отказ да изпълнте задълженията си към здравноосигурените лица, НЗОК/РЗОК ще потърси административно-наказателна отговорност в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2020–20222 г.

 

Интервю на доц. д-р Любомир Киров по БНР: Личните лекари нямат предпазни маски

16.03.2020

Поне 40 000 защитни маски дневно са необходими за личните лекари в страната заради ситуацията с коронавируса. Към момента нямаме нищо. Всеки се спасява по единично, както казва народът, но това не е правилно“. Това каза пред БНР доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Национален консултант по Обща медицина.

Информационен материал, свързан с „Правила/насоки за дните, в които съм болен“, предложени от редица професионални организации

16.03.2020

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (Centers for Disease Control and prevention (CDC)), хората със сериозни хронични медицински състояния/заболявания, включително захарен диабет и сърдечно-съдови болести, са с много висок риск от тежко протичане на инфекцията с COVID-19.


Препоръчителните мерки за безопасност са същите като тези, свързани с предпазване от грип, а именно:

Кратък анализ на установени факти и поведение на ОПЛ при човек дошъл от рисков район, контактен на болен от коронавирусна инфекция или заболял със симпотми на остра вирусна инфекция (ОВИ)

16.03.2020

Кратък анализ на установени факти (основава се на редица публикации в реферирани медицински издания.

 

Поведение на ОПЛ при човек дошъл от рисков район, конкаткен на болен от коронавирусна инфекция или заболял със симптоми за ОВИ изготвено в изпълнение на писма на МЗ № 16-00-47/13.03.2020 и № 16-00-4/10.03.2020 г.

 

 

Писмо от БЛС до Министъра на здравеопазването относно подсигуряване на маски в практиките на ОПЛ

11.03.2020

В практиките на ОПЛ работят приблизително 10 хил. човека, в това число 4200 ОПЛ, както и наетите от тях специалисти по здравни грижи и лекари.

Алгоритъм на поведение, и насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция

09.03.2020

Актуален алгоритъм насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациенти със съмнение за инфекция и Протокол за лечение на новата коронавирусна пневмония (НКП), който е разработен от китайските здравни власти.

Мерки, във връзка с разпространението на новия коронавирус, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването

09.03.2020

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции и във връзка с разпространението на епидемията от новия коронавирус, обявена от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19, считано от 06.03.2020 г. се преустановява временно рутинната лечебно-диагностична дейност на Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, рутинната лечебно дигностична дейност на Кожна клиника на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД София и на Трета клиника по неспецифични белодробни инфекции на СБАЛ по белодробни болести „Света София“ ЕАД.

 

Във връзка с регистрираните случаи на нов Коронавирус COVID-19 със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, са разпоредени мерки, както следва:

Писмо от Изпълнителния Директор на Контракс АД, относно система ПИС на НЗОК

06.03.2020

Във връзка със създалата се ситуация с проблеми при отчитането на дейността на договорните партньори на НЗОК от доболничната помощ през изминалия месец: на 16.02.2020 г., неделя вечерта, е извършена промяна в Персонализираната Информационна Система (ПИС) на НЗОК. Тази промяна е извършена без никакво предупреждение ибез разпространение на информация за направените промени.