Отворено писмо до медиите

09.12.2010

Уважаеми дами и господа,

 
От една седмица се провеждат заседания на Консултативния съвет към Министерство на финансите, свързани с определяне на цени, обеми и методика на заплащане на медицинските дейности (т. нар. остойностяване) за следващата година. От състоялите се до този момент заседания няма задоволителни резултати, както за лекарите, така индиректно и за пациентите.
 
Единствен представител в Консултативния съвет към МФ е председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов. Във връзка с определянето на цени, обеми и методика на заплащане в Първичната помощ за 2011 г. чрез него, и пряко до Консултативния съвет, изпратихме анализ и предложение, изготвени от НСОПЛБ, които не бяха приети (Приложение 2 – Писмо № 532/02.12.2010 г. до БЛС).
 
След участие в заседанието на Консултативния съвет в МФ на 7 декември т.г., по данни на д-р Райчинов предложението на МФ за цени и обеми в Първичната извънболнична медицинска помощ (при ОПЛ) е следното:
 
Цена на профилактични прегледи при лица до 18 г. и над 18 г. - 8,00 лв.;
 
Цена на диспансерен преглед - 7,50 лв.;
 
Цена на имунизация при деца - 4,00 лв.;
 
Цена "Майчино здравеопазване" - 5,00 лв.
 
Запазват се сериозно завишените обеми (брой прегледи), които първоначално бяха предложили от МФ. Премахват първоначално заложеното минимално увеличение на капитацията. Не приемат въвеждането на предлаганата от нас нова методика на заплащане чрез коефициент за диспансеризация и квалификация и др., което определи сегашната ни позиция (Пълният текст на позицията на НСОПЛБ е в Приложение 1).
 
Екипът на НСОПЛБ
 

Приложение 1

(.pdf, 157.55 KB)

Приложение 2

(.pdf, 6.87 MB)

< Назад