Закони

Закон за отговорността на държавата и общитите за вреди (последно изменение 11.12.12)

(.pdf, 513.34 KB)

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност (последни изменения 26.10.2012 г.)

(.pdf, 1.3 MB)

Закон за управление на отпадъците - публикуван 07.2012 г.

(.doc, 668.5 KB)

Закон за признаване на професионалните квалификации (последно изменение 28.01.2011 г.)

(.pdf, 678.38 KB)

Закон за трансплантацията на органи, тъкани и клетки (последно изменение 28.01.2011 г.)

(.pdf, 502.81 KB)

Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (последно изменение 28.12.2010 г.)

(.pdf, 241.53 KB)

Закон за социално подпомагане (последно изменение 28.01.2011 г.)

(.doc, 124.5 KB)

Закон за лицата и семейството (последно изменение 29.12.2002 г.)

(.doc, 42.5 KB)

Закон за интеграция на хората с увреждания (последно изменение 14.12.2010 г.)

(.rtf, 162.67 KB)

Закон за закрила на детето (последно изменение 05.04.2011 г.)

(.doc, 381 KB)

Закон за бюджета на НЗОК за 2011 г.

(.rtf, 105 KB)

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за 2011 г.

(.doc, 1.06 MB)

Закон за защита на личните данни (последно изменение 05.06.2009 г.)

(.doc, 232.92 KB)

Закон за изменение и допълнение на ЗЗО от март 2010 г.

(.doc, 163.5 KB)

Закон за безопасни условия на труда 2011 г.

(.doc, 203.5 KB)