Втората научно-практическата конференция за 2015 г. на НСОПЛБ се проведе в гр. Хасково

21.05.2015

На 16 май 2015 г. се проведе втората научно-практическата конференция за 2015 г. на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение. Домакин на събитието беше Сдружение на общопрактикуващите лекари в Хасково - (СОПЛХ).

Д-р Николай Колев (Зам. председател на СОПЛХ)

 

Научно-практическата конференция започна в 9:30 часа, като научната програма беше открита от д-р Христо Димитров (Зам.- председател на НСОПЛБ).

 

Д-р Христо Димитров

 

Програмата съдържаше лекции и презентации по актуални теми за общата медицинска практика в следните области – кардиология, педиатрия, психиатрия, ендокрино логия, урология и др.

 

Програмата включваше лекции и презентации по актуални теми на общата медицинска практика в направления: кардиология, педиатрия, психиатрия, ендокринология, урология и др.

 

Лекциите, осигурени от НСОПЛБ бяха изнесени от водещи специалисти в съответната област:

 

Проф. д-р Иван Иванов, дм, Специалист по педиатрия и детска неврология, Клиника по педиатрия и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив представи темата: „Педиатрични аспекти на аутизма“.

 

Проф. д-р Иван Иванов, дм

 

Със съвременното лечение на депресията в общата медицинска практика и свързани с него практически проблеми запозна участниците доц. д-р Лъчезар Хранов, дм, Началник на Втора психиатрична клиника към УМБАЛHП „Св. Наум“, гр. София.