В Плевен се проведе първата научно-практическата конференция за 2015 г. на НСОПЛБ

07.05.2015

На 25 април 2015 г. се проведе първата научно-практическата конференция за 2015 г. на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение.

Домакин на събитието беше Сдружението на общопрактикуващите лекари в Плевенска област (СОЛПО).

Д-р Петя Дакова

Научно-практическата конференция започна в 9:30 часа, като научната програма беше открита от Председателя на НСОПЛБ – доц. д-р Любомир Киров, дм.

Доц. д-р Любомир Киров, дм

С поздравителен адрес и няколко думи се включиха доц. д-р Цв. Валентинова от МУ Плевен, Катедра по Обща Медицин, д-р П. Стефанова - Директор РЗОК Плевен, д-р В. Грозев - зам. председател на РЛК Плевен, д-р Ат. Гарев - Директор  РЗИ Плевен.

Програмата съдържаше лекции и презентации по актуални теми за общата медицинска практика в следните области – кардиология, педиатрия, психиатрия, гинекология, ендокринология, урология и др.

 Лекциите, осигурени от НСОПЛБ бяха изнесени от водещи специалисти в съответната област.

Проф. д-р Иван Иванов, дм, Специалист по педиатрия и детска неврология, Клиника по педиатрия и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив ще представи темата: „Педиатрични аспекти на аутизма“.

Проф. д-р Иван Иванов, дм