СОЛР беше домакин на Петата научно-практическа конференция за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ

04.10.2012

През слънчевия първи есенен ден в гр. Русе - хотел "Рига" - се проведе петата за 2012 година Научно-практитческа Конференция за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ. Конференцията обедини над 80 общопрактикуващи лекари от Русе, както и гости от Силистра, Търговище, в желанието им да усъвършенстват професионалните си умения и да обсъдят важни за цялата професионална група  теми.

 

Част от участниците в Конференцията

 

Застъпените теми предизвикаха интереса на аудиторията, системата за тайно гласуване по представените въпроси позволи на всеки присъстващ да участва активно в научната сесия. Интерактивният характер на значителна част от презентациите е чудесен вариант за по-добро и трайно усвояване на важни за практическата ни дейност детайли.  Както и по време на останалите научно-практически конференции за 2012 година, лекарите имаха възможност и за практически упражнения - за разчитане на проблемни ЕКГ, диагностика на заболявания на простатата върху макет.

 

Мнения на организаторите на Конференцията:

д-р Орлин Кожухаров, Председател на СОЛР

"Това са много полезни срещи, тъй като колегите могат да научат някои нови неща, още повече, че форумите са с чисто практическа насоченост. Самите колеги определят какви теми да се коментират, обсъждат се различните варианти за теми, установява се кои са най-близки до колегите и са свързани чисто практически с нашата работа, и се взима решение. """"", сподели д-р Орлин Кожухаров след края на Конференцията.

 

д-р Атанас Пелтеков, Член на УС на НСОПЛБ

"Това е поредна национална конференция, изключително насочена към практически възможности за нашите колеги, като се надяваме по този начин да помагаме колегите да се отпуснат в работната си среда. Друг важен момент е, че на едно място се събират множество колеги, които имат добри условия за контакт и комуникация помежду си. А също така и обмяната на идеи по време на финалните дискусии на конференцията. Все пак наскоро предстои и събор на БЛС по повод промени в устава, и преговори с НЗОК за НРД. "" - мнение на д-р Атанас Пелтеков

 

д-р Светлин Митев, Зам.-Председател на НСОПЛБ

"Заслугата за добрия ход на мероприятието е преди всичко на председателя на регионалната организация – д-р Орлин Кожухаров. Активността на колегите от Русе, поставените по време на дискусията въпроси и теми показват  много добро ниво на информираност на колегите и добър контакт с ръководството на СОЛР във връзка с важните за всички нас теми" - счита д-р Светлин Митев.

 

Традиционната дискусия в края на Конференцията засегна някои важни за всички общопрактикуващи лекари теми - как да използваме законите на България в своя защита при оспорване на санкции, наложени от НЗОК; какво да се промени в НРД 2013; проекта за промени в Устава на БЛС. Общопрактикуващите лекари се разделиха с пожелание за нови срещи, за успешни преговори за НРД 2012 и с усещането за принадлежност към голямото семейство на ОПЛ в България.

< Назад