Шестата Научно-практическа конференция, организирана от НСОПЛБ, ще се състои на 20.10.2012 г.

09.10.2012

Последната за годината Регионална Научно-практическа конференция за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ, ще се състои на 20.10.2012 г. в конферентна зала 2 на хотел Верея, Стара Загора. Регистрацията на участниците започва в 9.00 ч.

 

В програмата на Конференцията са застъпени теми със значение за ежедневната практика на ОПЛ, обхващащи диагностиката, лечението на някои заболявания, поведението на лекаря при различни медицински проблеми. Както и досега, лекциите ще бъдат представени по атрактивен начин, като присъстващите лекари ще участват в обсъждането на темите чрез системата за интерактивно участие.

 

Неразделна част от Научно-практическата Конференция са практическите упражнения, включени в Програмата - интерактивно практическо упражнение върху трудни за интерпретация ЕКГ (в рамките на научната програма), практическо упражнение за ректално туширане на простатна жлеза в норма и патология (върху макет, по време на цялата конференция), практическо упражнение върху макет за диагностика на туморни формации в млечна жлеза.

 

Последната тема, която ще бъде представена на ОПЛ от Стара Загора и региона по време на Конференцията  ("Контрол и санкции - нормативна база"), предизвика голям интерес сред ОПЛ в цялата страна. Познаването на нормативната база, свързана с контрола и санкциите, може да помогне на ОПЛ в защитата срещу неправомерните действия на контролиращите институции.

 

В традиционната дискусия в края на Конференцията ще участват представители на УС на НСОПЛБ в непосредствен разговор, отворен за всички теми, вълнуващи присъстващите лекари - проблеми в ежедневната работа, специализацията по Обща медицина, акредитацията на обучителни практики, информация от Събора на БЛС за промяна в Устава на БЛС, предстоящи събития, организирани от НСОПЛБ, преговорите за НРД 2013 г.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ В СТАРА ЗАГОРА, 20.10.2012 г.!

Програма на Научно-практическата конференция - Стара Загора

(.pdf, 719.95 KB)

< Назад