Работна среща по проблемите на ваксинопрофилактиката

24.09.2020

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Сдружение на общопрактикуващите лекари Пловдив, организират работна среща, посветена на ваксинопрофилактиката, която ще се проведе на 04.10.2020 г. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 3, Факултет по дентална медицина, зала – Аула Магна.

 

Гост-лектори ще бъдат: д-р Ина Вълканова, доц. д-р Ангел Кунчев, д-р Валери Цеков, проф. д-р Борислав Георгиев, проф. д-р Мирослава Бошева д.м.н., адв. Мария Шаркова, д-р Костадин Сотиров, проф. д-р Тодор Кантарджиев, д-р Магдалина Мирчева и д-р Елена Ходжева.

 

Темите, които ще бъдат обсъдени са:

• Нови моменти в наредбата за имунизациите;

• Имунизация срещу ЧПВ и РМШ;

• Противогрипна имунизация и резултат от имунизиране на 10% от над 65 годишните;

• Отражение на грипа върху ССЗ и ползата от противогрипната ваксинация върху сърдечно-съдовите инциденти при рискови хора;

• Ротавирусни имунизации и ефекти от имунизацията;

• Правни аспекти на ваксинопрофилактиката;

• Имунизирането у нас – трудности и решения;

• Епидемиологията на заболяванията, за които се провеждат имунизации по национални програми;

• Boostrix (dTpa) Бустерна ваксинация при подрастващи (10–20 г.);

• Туберкулозата днес и провеждане на задължителното според наредбата за имунизациите, обучение по приложение на ППД, отчитането му и поставяне на БЦЖ

 

По време на събитието ще бъде проведено обучение според наредбата за имунизациите по приложение на ППД, отчитането му и поставяне на БЦЖ.

 

Програмата на работната среща можете да намерите тук!

< Назад