Първа Научно-практическа Конференция - Перник, 17.03.2012

02.03.2012

Първата научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 година ще се проведе в гр. Перник на 17.03.2012 година в залата на Двореца на културата, пл. Кракра № 1.

 

Темите на презентациите на НСОПЛБ са подбрани според желанията на общопрактикуващите лекари, участвали в конференциите на организацията през 2011 година. Актуалните  теми - "Диагностика на злокачествените заболявания на кожата в общата медицинска практика",  "Диференциална диагноза на коремната болка в общата медицинска практика",  "Рак на млечната жлеза - профилактика и поведение на ОПЛ" - ще бъдат представени от специалисти с богат практически опит в диагностиката и лечението на заболяванията.

 

Новият начин на представяне на лекциите и презентациите ще създаде възможност за пряко участие на всеки слушател  по време на представянето на темите. Специално подбрани, въпросите към аудиторията ще дават обратна информация на лектора за знанията на участниците, както и за тяхната оценка за представянето на темата. Възможността за обратна връзка между слушателите и лектора ще позволи на лектора да акцентира върху моментите, които са необходими на аудиторията, и да избегне подробното изложение на познати за участниците части от основната тема.

 

Нов момент в научно-практическите конференции през 2012 година ще бъдат и практическите занятия. За Първата конференция в Перник са предвидени две практически занятия - за разчитане на ЕКГ и за ректално туширане на простатна жлеза. Практическото занятие за ЕКГ ще се проведе в залата чрез системата за интерактивно участие. Практическата диагностика на простатната жлеза - в норма и патология - ще се провеждат по време на цялата конференция на специален обучителен макет във фоайето пред залата.

 

По традиция, в края на Конференцията сме предвидили време за свободна дискусия на актуални теми. По време на дискусията ще се опитаме да отговорим на всички ваши въпроси, свързани с новите условия на работа на ОПЛ, специализацията, актуалните теми на деня и всичко, което ви вълнува, свързано с работата на ОПЛ..

 

Спонсори на Конференцията са Актавис, Астра Зенека, Глаксо СмитКлайн, Си Ес Си България, Софарма, Мерк България, Макаве, Рамус.

 

Очакваме ви в Перник на 17.03.2012 г.,  ,  ,   
 ,

 , 
 , , 

Програма

(.pdf, 1.28 MB)

< Назад