Покана до ОПЛ за участие в XIII Национален конгрес по кардиология

11.09.2012

Уважаеми колеги,

 

От името на Организационния и Научен комитет на Дружеството на кардиолозите в България имаме удоволствието да ви поканим да участвате в ХІІІ Национален конгрес по кардиология, който ще се проведе от 04.10.2012 до 07.10.2012 г. В Интер Експо център – София.

 

Мисията на Дружеството на кардиолозите в България е да се намали сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност в България. За да осъществим тази мисия ни е необходимо сътрудничеството на всички общопрактикуващи лекари.

 

За първи път на национален конгрес по кардиология ще има две специални сесии за ОПЛ, които са предвидени в научната програма за 06.10.2012 г. В първата част са включени важни теоретични презентации по актуални теми в областта на кардиологията, а във втората част – практически аспекти на ЕКГ при различни нозологични единици. Втората сесия ще бъде интерактивна, благодарение на сътрудничеството на НСОПЛБ и предоставената от тях система за гласуване.

 

За да могат да присъстват на форума повече общопрактикуващи лекари е предвидена еднодневна такса-регистрация в размер на 80,00 лв, която може да бъде платена предварително или на място.

 

Програмата на научното събитие е в прикачения файл.

Повече информация можете да намерите на: http://www.cardiobg.com и на http://www.13cardiocongress.com

Програма на 13 Национален конгрес по кардиология

(.doc, 208.5 KB)

< Назад