Мненията на участниците

02.12.2012

В тази статия ви представяме  някои мнения на общопрактикуващите лекари, гостите и организаторите на Националната научно-практическа конференция

 

  д-р Лиляна Вълчева, ОПЛ в Русе

 

"Моето мнение е, че в рамките на Академията бяха коментирани доста полезни неща за една сравнително честа патология – както от практическа гледна точка, така и като поведение на лекарите.


У нас организацията не е особено стройна за решаването на проблемите в системата, в това число и на този, който се разгледа по време на Академията по главоболие. За момента има ясна стратегия как да се постъпва, но не сме улеснени в практическото си поведение"

 

  д-р Стоил Стоилов, ОПЛ в Джерман

 

Доволен съм от Интервенционалната академия по главоболие и смятам, че темата беше много актуална. Въпросът с главоболието е много наболял, в частност проблемът с мигрената. Лично според мен това е болест на цивилизацията. Колкото повече се цивилизоваме, толкова повече боледуваме.


Това, което чухме по време на лекциите за нас по-скоро бе един вид сверяване на часовника. Оказва се, че не сме толкова зле на фона на останалите европейски държави. Финансово не сме добре обезпечени, но като теория и практика не мисля, че сме много по-зле от останалите европейски страни.

 

   доц. Георги Иванов

 

Как според вас изглежда Общата медицина у нас към днешна дата?

 

Чувствата са смесени. От една страна общата медицинската практика у нас все повече се отдалечава от идеалния модел. И особено когато се сравняваме с другите страни, които са изградили своите системи за първична медицинска помощ върху общата медицинска практика.


Веднага обаче искам да отбележа, че причината не са общопрактикуващите лекари - напротив – пред моите очи те се изградиха като добри общопрактикуващи лекари. Тоест, те като професионалисти изпълняват задълженията си много близко до колегите си в онези страни, където Общата медицина е много добре развита. Те обаче нямат възможност да реализират в пълния обем това, което представлява общата медицинска практика.

 

  Д-р Любин Шукриев, Председател на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа:

 

Всички форуми, които се правят било то национално или на международно ниво, са от голяма полза за общопрактикуващите лекари. Най-малкото, защото това е място, където лекарят може да се обогати с нови знания, да обмени опит, както и да осъществи нови познанства, които впоследствие ще му бъдат от полза.

 

  Проф. Фабио Антоначи, Италия, модератор и лектор на Интервенционалната академия по главоболие в рамките на Конференцията:

 

"Проблемът с главоболието е сериозен, тъй като голяма част от населението се натъква на него. Например около 10% от населението страда от мигрена. Това е доста неприятно заболяване, защото нарушава нормалния начин на живот, спъва работния процес, социалния живот на пациента и т.н. Затова е необходимо общопрактикуващите лекари да бъдат запознати с проблема, за да са наясно какво поведение да имат спрямо пациента, да насочат пациентите към специализиран център.

 

Вероятно около 50% от населението обаче не посещава общопрактикуващия лекар, а отива при фармацевта или се лекува самостоятелно. Затова проблемът трябва да се обсъди и фамилните лекари, за да не се стига до използване на медикаменти, за които не е ясно дали са препоръчителни за пациента. Още повече, че пациентите, които опитват самолечение в крайна сметка най-често се оказват в спешните отделения. А това струва средства и излишни разходи."

 

  Проф. Песах Шварцман, отделение по болка и палиативни грижи към Департамента по Обща медицина към Университета в  Негев, Израел, специален гост на Конференцията:

 

"Както е известно семейният лекар е този, който стои на първа линия и той на практика осъществява връзката, срещата на пациента със здравната система. Като цяло повечето от грижите, които се полагат спрямо пациентите се полагат в по-сериозната си част именно от общопрактикуващите лекари. Затова те трябва да бъдат окуражавани да правят това, което могат и смятат за правилно.

 

Знае се, че фамилните лекари полагат грижи за пациенти с хронични заболявания като сърдечно-съдови заболявания, диабет и др., полагат палиативни грижи за пациенти с онкологични заболявания, играят много важна роля при профилактиката, превенцията и т.н. Неслучайно в САЩ или в Европа се отделя толкова сериозно значение на ролята на фамилните лекари.

 

Доста впечатлен съм от организацията и провеждането на конференцията, тъй като присъстват множество лекари, коментират се интересни и важни проблеми, обменят се мнения.

 

По отношение на пожеланието ми, бих казал: Имайте повече кураж да бъдете инициативни и да правите това, което можете."

 

  Проф. Михаил Боянов, УБМАЛ "Александровска", един от авторите на 9-тото ръководство за поведение, издадено от НСОПЛБ - Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2:

 

"НСОПЛ има много добра традиция за създаване на разумни и практически ориентирани ръководства за поведение в различни ситуации. И Ръководство за поведение на ОПЛ при Диабет 2, което бе представено на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив е поредния пример за това.

 

Аз съм оптимист и смятам, че една голяма част от колегите се справят добре, съгласно техните възможности. Всъщност целта е с едно такова Ръководство да помогнем на всички – както на тези, които се справят доста добре, така и на тези от колегите, които нямат достатъчно информация или не обръщат достатъчно внимание на проблема.


В този смисъл квалификацията на общопрактикуващите лекари е изключително важна, защото медицината се развива много бързо през последните десетилетия. Това от една страна. От друга - общопрактикуващият лекар е човекът, който на практика управлява здравето на пациентите. Ние специалистите осъществяваме контрола в определени детайли, но не можем да управляваме цялостното здраве на пациента в смисъла, в който това може да прави общопрактикуващият лекар."

 

  Доц. Елина Трендафилова, Национална кардиологична болница

 

Доц. Трендафилова, с какви впечатления останахте от Националната научно-практическа конференция на НСОПЛБ, още повече, че за първи път по време на форума се организира специален панел съвместно с ДКБ?

 

"Двете дружества за първи път успяваме да си подадем ръка в тази насока. Всъщност това се случи още по време на нашия конгрес по кардиология. Тогава имахме сесия специално за общопрактикуващите лекари.
Мисля, че това е начина за работа. Пациентите ни са общи и ние трябва да работим заедно, за да подобрим качеството и продължителността на живота на пациентите ни. Смятам, че е добре тази първа стъпка да бъде продължена и да се превърне в традиция."

 

   Д-р Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ

 

"Аз съм от хората, които рядко казват „отлично” или „браво”, но в този случай мога да кажа, че събитието премина перфектно. Нивото бе високо, организацията – отлична. Колегите проявиха огромен интерес към конференцията. И по разговорите, които водихме, и активното, което видяхме, съдя, че колегите ни са доволни от представената тематика.
Всичко това единствено може да ме радва като председател на НСОПЛБ. И използвам възможността да благодаря на екипа, с който работим, на всички колеги, защото съвместно успяхме да постигнем този успех.

 

С Дружеството на кардиолозите започнахме от тази година една истинска колаборация. Ние участвахме в техния конгрес, а те - в нашата конференция. Обсъдихме темите съвместно и начина, по който да се презентират. Наш патент е интерактивната система за гласуване, която се използва активно и по време на националната конференция. Наистина се оказа, че това е добро решение. И смятаме все повече да се развиваме и подготвяме в тази посока. Още повече, че имаме специално изработена програма с тестове, клинични случаи и др., която е качена съответно на лаптопи и всеки колега може да мине във време удобно за него, да провери своите знания и да получи съответна оценка по дадена тема.


Ръководството за диабет безспорно беше нещо дълго очаквано като помагало. То е деветото ръководство, което издаваме в рамките на шест години. Смело мога да кажа, а и с удовлетворение, че ние сме единствената професионална група, която сама създава ръководства за колегите в професионалната група. Диабет тип 2 е нещо изключително важно като заболяване, преддиабетът също. Ние се занимаваме с тези случаи и в това ръководство има всичко, което касае този проблем. И когато лекарят го чете, ако се изправи пред някакъв въпрос, в следващия абзац може да намери отговора, защото това е стила, по който изготвяме нашите ръководства. Използвам случая , за да благодаря и на колегите ендокринолози, които участваха в авторския колектив. Планираме през следващата година да изготвим поредното ново ръководство.


Проблемът с главоболието е също една болезнена тема, както е болезнено и самото главоболие. От него може да не се умира, но то влошава качеството на живот. И смятам, че с участието на проф. Антоначи от Италия се получи доста интересна и полезна сесия за колегите.


Другата тема, която беше обсъдена бе за палиативните грижи и лечение на болката при хора - терминално болни. Тя се коментира не в организационен, а в чисто професионален аспект. А именно – как се лекува болката, по какъв начин, по какви схеми на лечение. Нещо, което у нас все още не е достатъчно застъпено. Проф. Шварцман от Израел изнесе тази сесия и тя определено бе много интересна за колегите. И занапред възнамеряваме да разширим информацията и познанията в тази посока, и съответно да обменим опит.


Естествено, не са за пренебрегване и другите теми, които разгледахме по време на конференцията: в областта на гинекологията, дерматологията и др. Това са все неща, които са свързани с нашата ежедневна работа. Защото както не веднъж съм казвал Общата медицина е палитра, която изисква различни познания, за да се нарисува картината – тоест, здравия човек."

 

  д-р Виктория Чобанова, Секретар на НСОПЛБ

 

"Според мен се получи много хубаво мероприятие, организирано на високо ниво и със сериозно присъствие. Имахме изявени лектори, разнообразието от теми бе голямо, интересът от страна на колегите – завидно голям.


Всички колеги, с които говорих, са много доволни от представените теми. Те са били интересни за тях и са съдържали много нови и полезни факти. За мен това е важно, защото ние, организаторите, в крайна сметка правим тази конференция, за да бъдем полезни на хората. Опитахме някои нови неща – например системата за гласуване за първи път се тества в подобна обстановка с толкова много хора в различни зали. Включихме в лекциите практически задачи, което се посрещна с интерес от участниците. За правилното протичане допринесе и стриктния контрол на времето на презентнациите, който успяхме да постигнем.


Като цяло, ние сме много доволни от конференцията, от начина на протичането й, от домакините, от всички лектори, които се съобразиха с нашите изисквания по отношение на материала, който да представят. И мисля, че направихме едно чудесно мероприятие, което ще се запомни от колегите."

 

  Д-р Румен Алексов, член на УС на НСОПЛБ

 

"Впечатленията ми са изключително добри. С времето конференциите стават все по-добри и това е резултат на близо едногодишен труд на екипа по подготовката. Смея да кажа, че с всяка изминалата година се получават все по-добри резултати и посещаемост.


Това означава едно, че нашите колеги общопрактикуващите лекари наистина придобиват самочувствието, което беше в началните години доста потъпкано от цялата система. Придобиват самочувствие, за които ние усилено работим. Както виждате, ние каним на нашите конференции изключително известни и добри наши колеги специалисти, които имат възможност да споделят своите знания, опит и умения пред нас. Все пак ние сме едно важно звено от системата на здравеопазването, ние сме основата на здравеопазването и на първичната помощ. И така разговаряйки с тези специалисти, които участват в мероприятието, те също изказват една удовлетвореност от възможността да се срещнат с общопрактикуващите лекари."

 

  д-р С. Карагьозова, член на УС на НСОПЛБ

 

"Тазгодишната конференция е с много по-голяма посещаемост от предишните. Усеща се това, че колегите искат да сме единни, сплотени, защото виждат че и проблемите ни са общи. Всички се подкрепяме и затова тази година посещаемостта е голяма.


Лекционната част беше много интересна, имаше и практически упражнения, които са от полза за пациентите и за колегите."

 

  д-р Христо Димитров, член на УС на НСОПЛБ

 

"Лично моите впечатления, макар че аз съм пристрастен, като част от организационния комитет, са че за поредна година се получи едно много добро мероприятие, както по отношение на интереса на колегите, чийто брой с всяка изминала година нараства, така и по отношение на организацията. Тоест, успяваме да станем по-добри и да представим по възможно най-добрия начин лекциите, лекторите и материалите, които интересуват колегите."

 

 

< Назад