Кардиологични теми по време на Националната научно-практическа конференция

01.12.2012

Диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания имаха сериозно място по време на Националната научно-практическа конференция. Представен беше отделен модул, подготвен от ДКБ съвместно с НСОПЛБ, с практически подходи за диагностика и поведение при болни с някои заболявания. Оценката на сърдечно-съдовия риск като основа на поведението на лекаря при определяне на лекарственото лечение, избора на статини и антикоагуланти и други практически теми предизвикаха вниманието на присъстващите.

 

 

Модулът за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания е продукт на партньорството между Дружеството на кардиолозите в България и НСОПЛБ. За първи път темите бяха представени по време на Кардиологичния конгрес през октомври 2010 година. Всички презентации, представени по време на модула, предизвикаха интереса на общопрактикуващите лекари.

 

Темата "Поведение при сърдечна недостатъчност в амбулаторни условия" беше представена от д-р А. Сиракова от Националната кардиологична болница. Презентацията засегна практическите аспекти от диагностиката, стадирането и клиничното поведение при пациенти със сърдечна недостатъчност. Внимание беше отделено на масовите диагностични инструменти, особено на данните от ехокардиографията.

 

Моменти от презентацията на д-р А. Сиракова

 

Предсърдното мъждене и избора на антикоагулант беше темата на доц. Елина Трендафилова. Систематизирани бяха рисковете от пристъпното и постоянното предсърдно мъждене, възможностите за намаляване на риска от усложнения - медикаментозни и интервенционални.

 

Моменти от презентацията на доц. Трендафилова

 

 

"Антикоагулантната терапия се назначава от кардиолог, но пациентите се проследяват от общопрактикуващите лекари. Когато имат проблеми и усложнения при тази терапия те първо отиват при общопрактикуващите си лекари, така че те трябва да познават съвременните антикоагуланти, начина им на действие, индикациите, контра индикациите за приложение и съответно как да реагират в трудни ситуации. Това е изключително важна тема за общопрактикуващите лекари, които досега са работили само със старите орални антикоагуланти. Вече има нови антикоагуланти, които навлизат широко в терапията, защото имат редица предимства пред старите." - коментира доц. Трендафилова пред "Здравен навигатор".

 

 

С голям интерес лекарите участваха в интерактивните презентации, свързани с разчитането на ЕКГ при различни патологични състояния.

 

Темата "ЕКГ при ритъмни нарушения" беше представена от д-р Милко Стоянов от НКБ, лаборатория по електрофизиология. Разгледани бяха основните видове аритмии - АV-нодално независими тахикардии; AV-нодално зависими тахикардии; камерни тахикардии. С много примери бяха илюстрирани ЕКГ-критериите за отделните ритъмни нарушения; систематизирани бяха и препоръките за терапевтично повлияване на отделните видове ритъмни нарушения. Присъстващите в залата над 100 общопрактикуващи лекари с желание се включиха и в разчитането на примерни ЕКГ с помощта на системата за интерактивно участие.

д-р Милко Стоянов по време на презентацията

 

"Целта на моята лекция беше свързана с това да припомним някой основни електрокардиографски белези на ритъмните нарушения, които са най-често срещани в ежедневната практика. Това, което се постарах без да навлизам естествено в допълнителни подробности, е да могат да бъдат разпознавани достатъчно ефективно и вярно. И съответно накратко се опитах да представя основните лечебни стратегии и поведения." - сподели д-р Стоянов

 

 

 

 

Презентацията "ЕКГ при проводни нарушения и пейсмейкъри" беше представена от д-р Димитър Марков от УМБАЛ "Царица Йоанна". Изцяло практически насочена, с множество схематични и реални ЕКГ записи, презентацията на д-р Марков систематизира познанията на слушателите по отношение на проводната патология и поведението ни при критичните проводни нарушения. Д-р Марков се спря и на показанията за поставяне на пейсмейкъри, видовете устройства и ЕКГ при различните видове. Презентацията завърши със задачи за самоконтрол.

"Пейсмейкърите съществуват отдавна, но при тях е по-специфично ЕКГ-то. И тъй като технологиите напредват, пейсмейкърите стават по-усъвършенствани, трябва да се познават добре, а също така и проблемите водещи до имплантацията им." - сподели д-р Марков след края на презентацията.

 

Темата "ЕКГ при остър коронарен синдром"  беше представена от д-р Станислав Иванов от ВМА - София. ЕКГ критериите за ОМИ с и без ST-елевация, локализация на увреждането в зависимост от ЕКГ-отвежданията с характерни промени, ЕКГ промени при стар миокарден инферкт, диференциална диагноза на Q-зъбци, ST-елевация, ST-депресия, висока и негативна Т-вълна, както и ЕКГ критерии за диагноза на ОКС при наличието на ЛББ бяха представени нагледно с множество примери.

Моменти от презентацията на д-р С. Иванов

 

Темата за необходимостта да се съобразява лечението с общия сърдечно-съдов риск, беше застъпена в презентациите на д-р Румен Алексов "Отвъд контрола на артериалното налягане" и по време на сателитния симпозиум, организиран от Astra Zeneka.  Състоянието на първичната и вторична профилактика със статини в България беше представено от доц. Арман Постаджиян от УМБАЛ "Св. Анна" в София като проблем както пред общопрактикуващите лекари, така и пред кардиолозите.

„Реално погледнато това, в което изоставаме е недоброто определяне на риска, като прекалено много разчитаме само на стойностите на липидните показатели. Тези данни бяха представени както за първична превенция, така и при пациенти, които вече са преживели сърдечносъдов инцидент. Освен това, нашето поведение трябва да бъде различно, в зависимост от това дали рискът на пациента е нисък, висок или много висок. При висок риск не трябва да се допуска компромис от гледна точка на продължителност на терапия и достигане на прицелни стойности”, коментира доц. Постаджиян. По думите му, трябва да се излезе от рамката, че статините са медикаменти, които са само за контрол на холестероловите нива и да се помисли повече за риска на пациента.

 

доц. Токмакова, д-р Христо Димитров и доц. Постаджиян по време на сателитния симпозиум


Смятам, че най-простият начин за достигане на прицелните нива е да има прости правила, защото оттам насетне решенията също би следвало да станат лесни. На практика както общопрактикуващи лекари, така и кардиолози, и пациенти се изправят пред един и същи проблем. Неслучайно отбелязах, че част от проблема е и в комуникацията с пациента”,  допълни специалистът.

 

 

Повече информация за мненията на специалистите, споделени пред журналисти от Здравен навигатор, можете да прочетете на следните линкове:

http://www.zdravennavigator.bg/article/spetzialen-panel-vreme-natzionalnata/16180

http://www.zdravennavigator.bg/article/profilaktikata-statini/16169

 

 

 

 

< Назад