Излез от печат поредното списание за ОПЛ

20.12.2019

Уважаеми колеги, благодарение на нашия медиен партньор "Здравен навигатор" можете да си припомните част от нещата, които се случиха по време на Юбилейния конгрес по Обща медицина, организиран от НСОПЛБ през 2018 г.

 

< Назад