Четвърта научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

04.03.2015

Четвърта научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, дмн, ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ще се проведе от 27 до 29 март 2015 г. в гр. Варна, кк Златни пясъци, конферентен център на хотел Интернационал. В програмата на конференцията е предвидена съвместна научна сесия на НСОПЛБ и БССА с фокус върху българските ръководства за поведение на ОПЛ при сърдечно-съдови заболявания.

 

С програмата на конференцията можете да се запознате в приложения файл.

Програма - ІV научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

(.pdf, 192.39 KB)

< Назад