Болката като медицински проблем

02.12.2012

Лечението на болката беше една от големите теми, разгледани по време на Националната научно-практическа конференция през 2012 г. Две бяха основните теми - лечението на различните видове главоболие и поведението при хронична болка в рамките на палиативните грижи.

 

С любезното съдействие на Actavis беше проведена Интервенционална видеоакадемия по главоболие, включваща множество видеоматериали за различните аспекти на главоболието:

 

- класификация на главоболието

 

- епидемиология и тежест на главоболието

 

- важните моменти при анамнезата на пациент с главоболие

 

- коморбидност на главоболието

 

- клинична картина и лечение на различните типове главоболие - клъстерно, тензионно, мигрена. Особено внимание беше обърнато на мигрената  в следните аспекти:  симптоматично лечение, превентивна терапия, мигрена и депресия, мигрена и медикаментозна злоупотреба.

 

- какви изследвания са показателни при главоболие; кога да насочим към специалист; как да подготвим пациента за посещението при специалист

 

- как да проследим пациента след започване на лечението

 

- мигрена и сърдечно-съдов риск.

 

Моменти от Видеоакадемията - проф. Антоначи

 

 

 

Профилактичното лечение на мигрената беше тема на презентацията на проф. Иван Миланов, Председател на Българското дружество по главоболие. Той представи въпросите: кога трябва да се назначава профилактично лечение при мигрена; кои медикаменти могат да се използват; терапевтичните режими; проследяването на пациентите; общите мерки и важните моменти от хигиенно-диетичния и двигателния режим на пациентите.

 

Проф. Миланов по време на презентацията

 

Сесията се радваше на голям интерес от страна на общопрактикуващите лекари

Специален гост на Видеоакадемията по главоболие беше проф. Фабио Антоначи от Италия.

 

Проф.  Фабио Антоначи

 

След сесията той сподели:

"Проблемът с главоболието е сериозен, тъй като голяма част от населението се среща с него. Например около 10% от населението страда от мигрена. Това е доста неприятно заболяване, защото нарушава нормалния начин на живот, спъва работния процес, социалния живот на пациента и т.н. Затова е необходимо общопрактикуващите лекари да бъдат запознати с проблема, за да са наясно какво поведение да имат спрямо пациента, да насочат пациентите към специализиран център.

Вероятно около 50% от населението обаче не посещава общопрактикуващия лекар, а отива при фармацевта или се лекува самостоятелно. Затова проблемът трябва да се обсъди и фамилните лекари, за да не се стига до използване на медикаменти, за които не е ясно дали са препоръчителни за пациента. Още повече, че пациентите, които опитват самолечение в крайна сметка най-често се оказват в спешните отделения. А това струва средства и излишни разходи." (интервю - Здравен навигатор)

 

Темата за хроничната болка и лечението ѝ в рамките на палиативните грижи беше изнесена от проф. Песах Шварцман от Израел. Проф. Шварцман завежда отделението по болка и палиативни грижи в катедрата по Фамилна медицина на Университета в Негев, Израел.

 

 

Проф. Шварцман представи организацията на палиативните грижи в Израел. Палиативните грижи се предоставят там, където пациентът желае. Повечето пациенти желаят да завършат живота си в дома си. За оказване на палиативни гриже са създадени специални структури, включващи 2-4 медицински сестри, 2-3 лекари, социален работник, психолог, студенти и специализанти по обща медицина на ротационен принцип.

 

Подобна структура обслужва средно 20-25 пациента, като всеки пациент се посещава средно 3 пъти седмично от медицинска сестра, 1 път седмично от лекар и от социален работник. Тези структури предлагат 24-часова връзка между терминално болния пациент и спешните центрове.

 

 

Проф. Шварцман разгледа и различните аспекти на болката - остра и хронична; ноцицептивна и невропатична. Отделно беше разгледана болката при ракови заболявания в нейните разновидности - висцерална, костна и невропатична. Подробно беше разгледан подхода към пациента с болка - оценката на болката, избора на лечебен режим, фармакологичните възможности, титрирането на опиатите и разликите между различните видове опиати, разликата в приложението на един и същ препарат  (подкожно, венозно или перорално), еквивалентните дози на отделните медикаменти, страничните ефекти, развитието на толеранс и зависимост. Проф. Шварцман представи описа си и в повлияването на костната болка с лъчелечение, бифосфонати, НПВС, стероиди и радиоизотопи на стронций, както и опита си при лечение на невропатичната болка с антидепресанти, антиконвулсанти, стероиди и др.

 

 

Допълнителни материали за протичането на Интервенционалната видеоакадемия

< Назад