Въз основа на заповед на Министъра на здравеопазването се възобновяват профилактичните прегледи на лица над 18 годишна възраст

19.05.2020

Уважаеми колеги,

 

Въз основа на заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-263 от 14.05.2020 г. и т. 12 от нея, която гласи:

 

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г.

 

Както и разговори, проведени между нас и представители на МЗ, между БЛС в лицето на д-р Маджаров и МЗ и НЗОК, се възобновяват профилактичните прегледи на лица над 18-годишна възраст, считано от 14 май.

 

Официалния документ можете да видите тук!

< Назад