Писмо от МЗ във връзка с изтичане на гратисния период за хибридно предписване на антибактериални лекарствени продукти

25.03.2024

Електронната рецепта като компонент от Националната здравноинформационна система (НЗИС) е реализирана във Фаза-2 от изграждането на системата и функционира от месец юни 2021г., като тя обхваща, както предписването и отпускането на лекарствени продукти частично или напълно реимбурсирани от НЗОК, така и лекарствени продукти предписвани с т.нар. „бели“ рецепти, а също и лекарствени продукти със специален режим на предписване и отпускане (т.нар. жълти и зелени рецепти). Важно е да се отбележи, че частично или напълно реимбурсирани от НЗОК лекарствени продукти се предписват и изпълняват само електронно от средата на 2021 г., а лекарствените продукти със специален режим на предписване се предписват и отпускат само електронно от средата на 2023 г. До момента този тип предписване и отпускане на рецепти функционират безпроблемно и осигуряват пълна и всеобхватна проследяемост на назначаваната терапия.

 

Пълния текст на писмото можете да видите тук!

 

< Назад