Протокол от среща между представители на НСОПЛБ, МЗ и НЗОК от 09.09.2016 г.

09.09.2016

Днес, 09. 09. 2016 г., съобразно разписаното в т. 13 от постигнатото на 30 март 2016 г. споразумение между представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ, се проведе среща между министъра на здравеопазването д-р П. Москов, г-жа Ваня Кръстева – подуправител на НЗОК,  д-р Ив. Георгиева- директор дирекция „Медицински дейности“ в МЗ и доц. Л. Киров- председател на НСОПЛБ.

 

Пълния текст на протокола може да видите в прикачения файл.

Протокол от среща между представители на НСОПЛБ, МЗ и НЗОК от 09.09.2016 г.

(.pdf, 202.5 KB)

< Назад