Предложения за промени на НРД 2018 на Борда по Обща медицина и НСОПЛБ

13.12.2017

Уважаеми колеги,

Борда по Обща медицина, УС и НС на НСОПЛБ изпрати предложения за промени в НРД 2018, касаещи ПИМП.

 

По отношение на преговорите в частта ПИМП предлагаме правила за провеждането им, които могат да се приложат и от останалите екипи след съгласуване с преговорния екип на НЗОК. Тези правила обобщават и правят опит за отстраняване на дефекти в технологията на провеждане на преговорите. Приемането на тези правила ще повиши качеството на НРД и ще улесни работата по изготвянето му. 

 

Писмото, изпратено до БЛС можете да видите тук

 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

 

Правила за участие на Борда по Обща медицина

 

Предложения за промени в НРД 2018-ПИМП

 

 

< Назад