Покана от омбудсмана

22.05.2018

Уважаеми колеги,

 
Събитията през последните месеци поставят отново на дневен редпроблемите на системата на здравеопазване. Две големи областни болници са в критично състояние, а още поне десет фактически са в несъстоятелност. Не по-добро е състоянието и на повечето общински болници.От това страдат както работещите в лечебните заведения, така и пациентите.
 
В институцията на омбудсманапостъпват множество жалби на здравноосигурени граждани и на заети в сферата на здравеопазването срещу нарушени техни права. Не можем да останем безучастни към проблемите на пациентите и на медицинските професионалисти.
 
В тази връзка Ви каня да участвате в широка обществена дискусия с Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Комисията по здравеопазването,пациентски, синдикални, съсловни и
работодателски организации.
 
Срещата ще се състои на 23 май 2018 г., сряда, от 11:00 часа в институцията на омбудсмана.
 

< Назад