Писмо от НПО във връзка с формирането на работна група в МЗ за обсъждане на включването на ALT, като скринингов тест за ранно откриване на чернодробно заболяване

13.06.2018

Уважаеми колеги, днес получихме от д-р Хасърджиев и в отговор можете да видите писмото на доц. Киров във връзка с формирането на работна група в Министерство на здравеопазването за обсъждане на включването на ALT, като скринингов тест за ранно откриване на чернодробно заболяване.

 

Писмо от НПО

 

Отговор на писмо от НПО

 

Приложение 1 - Становище на доц. д-р Любомир Киров, Национален консултант по Обща медицина

 

Приложение 2 - Становище на НСОПЛБ - Наредба 8

< Назад