Писмо до НЗОК във връзка с дистанционно отчитане през ПИС

24.11.2016

Уважаеми колеги, в прилоложените файлове ще може да видите писмото, което НСОПЛБ изпрати до НЗОК и отговор, получен след нашите предложения.

Писмо на НСОПЛБ до НЗОК

(.pdf, 375.01 KB)

Отговор на НЗОК

(.pdf, 1.24 MB)

< Назад