Писмо до НОИ във връзка с издаването на електронен болничен - проблем

01.06.2017

Уважаеми коелги, 

 

След обсъждане в УС и НС на НСОПЛБ, както и със специалисти по изготвяне на медицинския софтуер за нашата работа Ви уведомявам, че посоченото по-долу изискване на НОИ, публикувано в документ „Функционални изисквания към програмните продукти”, буди сериозни притеснения и би могло да е пречка, която силно затруднява работата ни.

 

​Целия документ можете да видите в прикачения файл.

Писмо до НОИ във връзка с издаването на електронен болничен - проблем

(.pdf, 940.1 KB)

< Назад