Писмо до МЗ относно извършване на мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

16.08.2016

Уважаеми колеги, НСОПЛБ изпрати писмо до МЗ относно извършване на мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт.

Целия документ може да видите в прикачения файл, както и придружаващите писма към него.

 

Писно до МЗ Уважаеми колеги, НСОПЛБ изпрати писмо до МЗ относно извършване на мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

(.pdf, 1.2 MB)

Писмо от гр. Свиленград

(.pdf, 995.25 KB)

Писмо от гр. Харманли

(.pdf, 1.8 MB)

Писмо от гр. Разград

(.pdf, 405.8 KB)

Отговор на наше запитване от РЗИ

(.pdf, 1.5 MB)

< Назад