Писмо до министър Ананиев

23.01.2018

Уважаеми колеги,

Към днешна дата, МЗ и респективно НЗОК, като разпределител, не сте изплатили дължимите суми на ИМП за разликата в потребителската такса за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст за месеците септември, октомври, ноември и декември 2017 г. 

 

Това са неизпълнени от страна на МЗ законови задължения, тъй като НЗОК разпределя тези средства, при условие, че те са постъпили от МЗ. Основанията за заплащане на посочените суми са коректно подадени от ИМП, проверени и одобрени от НЗОК/РЗОК. ИМП, в частност, ОПЛ сме издали и съответните отчетни финансови документи (фактури) за получени, но всъщност неполучени от вас средства, което също ни поставя в абсурдно положение да платим данъци върху неполучени суми, поради приключилата финансова година. Идентична е ситуацията с дължимите суми по Национални програми за ваксинопрофилактика на рака на маточната шийка и ротавирусните инфекции- имунизации, които провеждаме при децата.

 

Това са дължими от МЗ суми за извършена от ИМП дейност, която е отразена в амбулаторния лист на пациентите, подписани от самите тях, а за децата от техните родители или настойници. Осигуряването им от държавния бюджет е социална политика, която се реализира през бюджета на МЗ. В този смисъл, неизпълнението на този ангажимент за нас е не само некоректно отношение към ИМП, но и саботиране на приета от правителството социална политика, което води до повишаващо се напрежение и недоволство сред ИМП и се отразява негативно върху нашата дейност.

 

Настояваме да се съобразите със законовите разпоредби и в най-кратък срок да осигурите изплащането на дължимите суми, отпуснати от държавния бюджет в полза на възрастните хора, на ИМП.

 

Пълния текст на документа можете да видите тук!

< Назад