Отворено писмо от ДСОПЛ

25.01.2017

Относно искане изх.№3/26.01.2017г. поставено от проф.д-р Арман Постиджиян в качеството на Председател на дружеството на кардиолозите в България до БЛС за въвеждане на задължително насочване от ОПЛ към кардиолог за диспансерни консултации.

Отворено писмо ДСОПЛ

(.pdf, 335.38 KB)

< Назад