Отговор от МЗ на писмо от НСОПЛБ относно мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

25.08.2016

Уважаеми колеги, в приложения докумет може да видите пълния текст на писмото във връзка с издаване на съобщение за смърт, изпратено от МЗ.

Отговор от МЗ относно мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

(.pdf, 758.79 KB)

< Назад