ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОПЛБ ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2013- ЮНИ 2017 г.

13.07.2017

Уважаеми колеги, 

 

НСОПЛБ е организация със седемнадесет годишна история. Но не история, в която съществува едно име, а седемнадесет години, изпълнени с последователни и непрекъснати, активни действия на една жива съсловна организация, създадена по вътрешно убеждение, на доброволен принцип, без специален „указ“.

 

НСОПЛБ вече е фактор и желан партньор не само при определяне на здравни политики, но и в дейности свързани с наука и образование. Това е отношение, което ние всички, всеки според възможностите си, заедно и поотделно, сме постигнали чрез това, което вършим. За нас формалността е непозната, интригите и дребнавостта-също. НСОПЛБ имаме концепция, дългосрочна визия и сме последователни действията си. Стараем се да бъдем максимално успешни, но приемаме и факта, че никой, никога не може да бъде постоянно печеливш и че ключът към успеха са положителните, макар и в различна степен, решения за всички, а не само за нас.

 

През изтеклия период, дейността на НСОПЛБ бе в съответствие с целите, заложени в устава на нашата организация и приетите принципи на поведение. Не е възможно и не е необходимо в този доклад да изброяваме всичко свършено през изтеклите четири години. Ще споменем само основни събития. Убеден съм, че всеки от нас би могъл да го допълни с още и друга информация. Важно е какво сме свършили, през какви трудности сме преминали, какви приятели, неприятели, съмишленици, противници или врагове сме срещнали по пътя си, за да осмислим и градим политиката си и да продължим напред.

Нашата дейност е публична. Всяка наша позиция е открита и достъпна за всеки, който иска да навлезе в детайлите. Водещи са целите и концепциите, детайлите са за ежедневието.

 

Тук можете да видите докладът за дейността на НСОПЛБ за периода юни 2013 - юни 2017 г.

 

< Назад