Личните лекари трябва да изнасят повече лекции на тези форуми

21.12.2016

Личните лекари трябва да изнасят повече лекции на тези форуми

Д-р Любин Шукриев, председател на Дружеството на семейните лекари в Югоизточна Европа

 

Д-р Шукриев, проведе се поредната голяма научно-практическа конференция на НСОПЛБ. Самият Вие изнесохте един от основните доклади на тема „Кои хронични заболявания лекува и наблюдава семейният лекар в Р Македония? Какъв е алгоритъмът на поведение?”

 

Първо искам да благодаря на организаторите на конференцията, които ни поканиха на това важно събитие, на което една от основните теми бяха хроничните незаразни заболявания и алгоритмите на поведение. Аз имах възможност да изнеса доклад на тази тема, за да видим и да можем да направим съпоставка на ситуацията в Македония и в България по този проблем.

 

На първо място трябва да кажа, че това е много широкообхватна и комплексна тема, така че в рамките на 45 минути колкото беше лекцията, трябваше да се обобщи всичко, което е важно и касае работата на семейния лекар, както и как той да може да приложи това в работата си. В презентацията обхванах различни хронични заболявания, сред които ХОББ, астма, диабет и др. Трябва да кажа, че имам добра светлина по тези въпроси относно ситуацията в България, а и непрекъснатото сътрудничество с НСОПЛБ, имате Ръководство и алгоритъм за поведение при някои от болестите, в това число за диабета. Особено ме радва и фактът, че е направен един проект за риска от кардио-васкуларни заболявания и на болните от диабет.

 

Основната идея на моята лекция бе да представя на колегите от България каква е основната проблематика, по която работи семейният лекар в Македония. Обхванахме най-важните и често срещани хронични заболявания, тъй като тяхната палитра е много голяма. Мога да кажа, че времето е пред нас, имаме чудесни партньорски отношения и смятам, че и занапред съвместното ни сътрудничество ще продължи, като това ще обогати взаимно опита и знанията ни.

 

Какво е Вашето впечатление от конференцията и какво бихте пожелали на колегите си от България?

Мога да кажа, че присъствието на тези конференции, които се провеждат в Пловдив на лекарите, работещи в областта на Общата медицина, винаги е много приятно и ползотворно. Трябва да се отчете и фактът, че тези конференции са винаги с много голяма посещаемост, както от страна на колегите общопрактикуващи лекари, така и от страна на представителите на фармацевтичната индустрия. Смятам, че занапред в тези конференции обаче трябва да има по-силно участие на общопрактикуващите лекари в качеството им на лектори, които да споделят опит и да споделят проблемите, с които се сблъскват.

 

Личните лекари трябва да изнасят повече лекции на тези форуми

Снимки: Здравен навигатор

 

< Назад