Информация относно GDPR

11.05.2018

Колеги, във форума на НСОПЛБ ще публикуваме информация и оферти за консултативна помощ относно регламента за защита на личните данни, получени в НСОПЛБ. Тези оферти по никакъв начин не ангажират със задължения нито сдружението, нито когото и да е от нас като администратори на данни. Също така не изчерпват възможните решения на проблема. Ще се опитаме да предоставим максимално подробна информация относно регламента, така че всеки от нас да реши дали може да се справи сам, или ще ползва някой консултант.

GDPR (General Data Protection Regulation) или общ Регламент относно защита на личните данни (ЕС 2016/679) от Европейския Съюз (закон) влиза в сила от 25 май 2018 г. и установява нови строги правила за защита на данните при събиране, съхранение и обработка на лични данни. Регламентът е валиден за всички европейски страни членки и има характер на закон за всички български граждани и институции. Не е необходимо приемането му с изричен акт от страна на българския Парламент, тъй като европейското законодателство е с предимство пред националното и се прилага директно след влизането му в сила.

< Назад