Идеен проект за Методика за оценка на качеството, предоставен с писмо изх. № 195/25.04.2017 г. от БЛС

15.05.2017

Уважаеми колеги, 

Екипът на НСОПЛБ подготви документ в отговор на писмо, изпратено от БЛС относно Методика за оценка на качеството, в което ясно изложи мотивите си.

 

Целия документ, заедно с приложеното становище от 22.02.2017 г.  можете да видите в прикачените файлове.

 

Писмо №24 от 15.05.2017 г,

(.pdf, 1.01 MB)

Становище №7 от 22.02.2017 г.

(.pdf, 768.57 KB)

< Назад