ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОПЛБ

10.07.2017

Уважаеми колеги,

Делегатите на общото събрание на НСОПЛБ изготвиха декларация във връзка с насилието над лекари и медициснки специалисти.

 

Изх. № 34/08.07.2017г.                             

 

ДО:

ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

МИНСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ ДО:

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОПЛБ

 

Ние, общопрактикуващите лекари от Република България, ангажирани дълготрайно със здравето на нацията и получаващи ежедневно доверието на всички български граждани категорично осъждаме насилието над лекари и медицински специалисти, последен пример за което е нападението над д-р Гагова в гр. София.

 

Настояваме законите да се прилагат с цялата им тежест и такива посегателства да бъдат наказвани възможно най-бързо, справедливо и ефективно.

 

Призоваваме всички институции за създаването на обществена нетърпимост към проявите на насилие и недопускане на подобни прояви в бъдеще.

 

Гр. Пловдив                                                       От делегатите на

08.07.2017 г.                                                      общото събрание на НСОПЛБ

 

< Назад