FDA – Няма увеличена смъртност и увеличен риск от ракови заболявания при дълга употреба на Клопидогрел

07.11.2015

   Използването на антиагреганта клопидогрел заедно с аспирин за повече от една година не е показало увеличение или намаляване на риска от смърт при пациентите с коронарна болест или при пациентите с риск от инфаркт, и не променя риска от поява на раково заболяване или смърт от раково заболяване.

 

   Съобщението се основава на преглед на проучването Dual Antiplatelet Therapy (DAPT), както и други големи клинични проучвания на страничните ефекти от употребата на клопидогрел. Мета-анализът е обхванал 56 799 пациенти и е показал липса на разлика в смъртността от всички причини между комбинацията клопидогрел+аспирин в продължение на 12 месеца и повече (6,7 % смъртност) срещу употребата на двата медикамента в комбинация и самостоятелната употреба на аспирин за 6 месеца или по-малко (6,6 % смъртност).

 

   Дългосрочната употреба на двойната антиагрегантна комбинация също така показва липса на повишение на появата на ракови заболявания (4.2 % срещу 4.0 % респективно) или смърт от раково заболяване (0,9 % срещу 1,1 % респективно).

 

   FDA съобщава, че е издала указания към производителите да актуализират листовката за клопидогрел с тези резултати.

 

   През 2014 г. FDA  съобщи, че има повишен риск от некардиогенна смърт след 30 месеца употреба на аспирин едновременно с клопидогрел или празугрел (Ефиент) след имплантацията на медикамент-излъчващи стентове  в сравнение с 12-месечната употреба, базирайки се предимно на данните от DAPT. Въпреки това, агенцията заяви, че ползите продължават да са по-големи от потенциалните рискове.

 

   През 2010 г. резултатите от проучването  TRITON-TIMI 38 показаха, че употребата на празугрел е свързана с повишен риск от ракови заболявания.

 

   В съобщението на  FDA се препоръчва:  „пациентите трябва да не спират приема на клопидогрел или друг антиагрегант, тъй като това би довело до увеличен риск от инфаркт и тромбоза“. Здравните професионалисти трябва да  преценят ползата и рисковете от тези медикаменти преди да се започне лечението.

< Назад