Становище на НСОПЛБ относно Приключването на Фаза 2 от проекта за разработка и внедряване на Националната здравно информационна система (НЗИС)

18.12.2022

Уважаеми колеги, 

През последните почти 3 години бяха поставени толкова дълоочакваните и важни основи на електронното здравеопазване в България чрез електронизиране на основните медицински документи в работата ни.

 

Целия документ можете да видите тук!

 

Успешно завършилото през тази година електронизиране на основните медицински документи все още не е „Електронно здравеопазване“, а само предпоставка за осъществяване на същинското електронното здравеопазване, което посредством електронния обмен на данни и достъп до тях, ще позволи на лекарите да съсредоточат вниманието си върху здравните потребности на пациентите, а институциите ангажирани в този процес да получат своевременни, пълни и актуални данни, позволяващи им правилно планиране и регулиране на процесите в здравеопазването.

< Назад