Втора научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване” 15 – 19 май 2019 г.

28.01.2019

 

По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис”, в периода 15 – 19 май 2019 г., в Интер Експо Център, гр. София, ще се проведе Втора научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”.

 

Тази година конференцията ще се проведе успоредно с изложенията Булмедика и Булдентал – най-дългогодишната изложба в областта на медицината и едно от най-значимите събития за медицинския и денталния сектор в България и региона.

 

В дните на изложението – 15 – 17 май 2019 г. - ще се обсъждат профилактични стратегии – здравословен начин на живот, здравословно хранене, консумация на храни и напитки, двигателна активност, хранителни добавки и биопродукти, както и принципи на новите технологии в съвременната терапия. Всички медицински специалисти, които са заплатили регистрационна такса за участие в научната конференцията могат да посетят изложението Булмедика и Булдентал със свободен достъп и да присъстват на съпътстващата програма на изложението „Училище здравословен живот”.

 

В периода 17 – 19 май 2019 г., достъпът до същинската научна програма на конференцията е ограничен само за медицински специалисти.

 

Целта на конференцията е да се обсъждат профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хората в млада възраст – от 15 до 44 г. и в зряла възраст от 45 до 59 г. Първото издание предизвика огромен интерес у лекарите. Високата оценка, която поставиха участниците в този научен форум, доказа необходимостта и полезността от неговото периодично провеждане с цел по-обстойно да бъдат обсъждани всички аспекти на здравеопазването при млади и зрели хора.

 

Основните теми, които ще бъдат дискутирани във Втора научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване” са:

 

 Основни приоритети и профилактика

 Варикозна болест

 Сърдечно-съдови и метаболитни заболявания

 Ритъмни и проводни нарушения

 Дислипидемии

 Ваксинопрофилактика

 Синдроми и симптоми при юноши и млади възрастни

 Вродени сърдечни маформации – преди и след 18-годишна възраст

 Юношеско здравеопазване

 Генетични заболявания

 Ендокринни заболявания в юношеска и млада възраст

 Артериална хипертония

 Пристрастяване и зависимости

 Белодробна артериална хипертония

 Лекарствени взаимодействия

 Нефрология

 Затлъстяване

 Бременност

Конференцията е насочена към специалисти, ОПЛ, болнични фармацевти, фармацевти от аптеки от „открит“ тип, регулаторни специалисти, специалисти занимаващи се с клинични проучвания, студенти по медицина, студенти по фармация.

Очакваме във форума да вземат участие около 400 специалисти.

Нашата цел е с повече от 10 висококачествени научни сесии, на които да бъдат изнесени над 60 лекции от водещи български специалисти, да бъдат представени и обсъдени новостите в медицината и чрез представяне на клинични случаи с практическа насоченост да се повишават научните и практически познания на българските лекари и фармацевти.

< Назад