Завърши Националната Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 година

21.11.2012

И тази година Новотел Пловдив беше домакин на най-голямото научно събитие на НСОПЛБ - Националната научно-практическа конференция. Повече от 500 общопрактикуващи лекари от всички райони на страната и от чужбина се събраха в Пловдив, за да съчетаят стремежа към нови знания и практически умения с неформалните контакти помежду си.

 

Богатата научна програма, подготвена от организаторите, обхвана множество теми, актуални за практиката ни. На 15 ноември 2012 г. с любезното съдействие на Актавис беше проведена интернационална видео академия по главоболие с участието на проф. Фабио Антоначи и модерирана от проф. Иван Миланов.

 

Специално внимание беше отделено на захарния диабет тип 2. Представени бяха много аспекти от заболяването и поведението на ОПЛ - лечението с Метформин и СУП; GLP-1 агонистите  и мястото им в терапевтичната схема. Представено беше и най-новото Ръководство за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2 - изготвено от НСОПЛБ и водещи ендокринолози (проф. М. Боянов, доц. Цв. Танкова, доц. Ст. Владева). Специално внимание беше отделено и на комуникацията между лекар и пациент - с оглед подобряване на комплаянса и включването на пациента в лечението на неговото заболяване.

 

Със съдействието на ДКБ бяха представени актуалните за практиката ни теми по лечението и диагностиката на заболяванията на сърдечно-съдовата система - поведението на ОПЛ при сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене, ритъмни и проводни нарушения, остър коронарен синдром. Лекциите, специално подготвени за нуждите на ОПЛ, онагледени с множество електрокардиограми и с включени въпроси за самоконтрол, предизвикаха интереса на ОПЛ и бяха оценени много високо от всички присъстващи, което пролича и от препълнената зала. Профилактиката със статини (първична, вторична и епизодична), както и разликите между отделните статини също бяха във фокуса на Конференцията.

 

Неврологичните заболявания също бяха застъпени по време на Конференцията. Мозъчно-съдовата болест, вестибуларните нарушения, лечението на болката - тези теми бяха представени от проф. Ст. Янчева, проф. Ив. Миланов и проф. Песах Шварцман от Израел, специален гост на Конференцията.

 

Разгледани бяха и теми от областта на дерматологията (Инфекциозни дерматози в ежедневната практика, представени от доц. Гриша Матеев), гинекологията (Неправилни маточни кръвотечения, Профилактика на рака на маточната шийка чрез HPV ваксини, Карцином на млечната жлеза - представени от проф. Бл. Пехливанов и д-р А. Томова), урологията (Европейски препоръки за лечение на симптомите на долните пикочни пътища с алфа-блокери, Терапевтични възможности за лечение на уроинфекциите - представени от проф. Д. Младенов и д-р С. Рангелов). Психосоматиката като проблем в общата практика беше представен от д-р Валя Станчева, общопрактикуващ лекар от Хасково, и предизвика оживена дискусия. Представени бяха и проблемите в общата практика, свързани с прекомерната алкохолна употреба (д-р А. Канчелов), диагностичното поведение при лимфаденомегалия (проф. Ст. Горанов), лечението и профилактика на ОРВИ и грип (доц. Л. Пейчев).

 

За първи път тази година  НСОПЛБ представи избрани клинични казуси, с които можем да се срещнем в практиката - с помощта на системата за дистанционно участие всеки присъстващ имаше възможност да избере своето решение и да го сравни с верния отговор и коментарите след всеки случай. Положителните отзиви на колегите за презентацията показа, че този начин на представяне на информацията е необходим и желан от ОПЛ.

 

Интерес предизвика кръглата маса, организирана в рамките на Конференцията. Проф. Шварцман представи организацията на продължаващото медицинско обучение в Израел, начина на работа на общопрактикуващия лекар в неговата страна, организацията на специализацията. Множеството въпроси към проф. Шварцман от присъстващите в залата показаха, че темата интересува нашите колеги. Имахме възможност да сравним нашата дейност с дейността на ОПЛ в Израел, както и да научим как са се справили с проблемите и предизвикателствата пред ОПЛ в тази толкова различна от България страна.

 

Научната програма беше съчетана и с тържественото връчване на наградите на НСОПЛБ  - Семеен лекар на годината и Грамоти за личен принос в дейността на НСОПЛБ за 2012 г - по време на официалната вечеря. С празнично настроение, много усмивки, развлекателна програма и танци до зори  завърши Националната научно-практическа Конференция на НСОПЛБ за 2012 г.

 

 

Повече подробности за протичането на научната част и тържеството по връчване на ежегодните награди можете да прочетете в статиите в раздел Събития:

НСОПЛБ връчи традиционните ежегодни награди на най-добрите лекари

Захарен диабет тип 2 и общопрактикуващите лекари - акценти от Националната научно-практическа конференция, 15-17.11.2012 г.

Акценти от кръглата маса на тема: Специализация, продължаващо медицинско обучение, правила за работа в България и Израел

Кардиологични теми по време на Националната научно-практическа конференция

Болката като медицински проблем

Други теми от Конференцията, посрещнати с интерес от ОПЛ

Мненията на участниците

 

Отзвук от събитието и мненията на участниците - лектори, организатори и слушатели, можете да прочетете в Здравен навигатор:

Национална научно-практическа конференция на НСОПЛБ

Главоболието във фокуса на общопрактикуващите лекари

Над 500 общопрактикуващи лекари на Националната научно-практическа конференция в Пловдив

НСОПЛБ връчи приза „Семеен лекар на 2012”

Общопрактикуващите лекари вече разполагат с ново Ръководство за поведение при Диабет 2 тип

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Общата медицина е палитра, изискваща много познания, за да се нарисува картина!

Споделено от първа ръка

ОПЛ не могат да реализират в пълния обем това, което представлява общата медицинска практика

Съвременният алгоритъм за лечение на ЗД тип 2

Профилактиката със статини у нас

Мозъчно-съдовите заболявания

Вестибуларните нарушения

Впечатления на ОПЛ

Европейски препоръки за лечение на СДПП

Цената на ранната диагностика при нехочкинови лимфоми и лимфолевкози

< Назад