VII Конференция на Асоциацията по Обща/Семейна медицина на Югоизточна Европа

24.03.2022

VII КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ОБЩА/СЕМЕЙНА МЕДИЦИНА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

Охрид, 16 – 19 Юни 2022 г.

 

„ОБЩАТА/СЕМЕЙНА МЕДИЦИНА КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 1. 1. Хронични незаразни заболявания в ерата на пандемията от Ковид-19

 2. • Сърдечно-съдови заболявания и Ковид – 19

 3. • Хипертония и Ковид – 19

 4. • Диабетес мелитус и Ковид – 19

 5. • Дислипидемии по време на Ковид – 19

 6.  

 1. 2. Респираторни заболявания и Ковид – 19

 2. • Астма и Ковид – 19

 3. • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и Ковид – 19

 4. • Употреба на антибиотици при респираторни инфекции на горните дихателни пътища в условията на Ковид -19

 5.  

 1. 3. Менталното здраве на пациентите и здравните работници в условията на Ковид – 19

 2.  

 3. 4. Лечение на Ковид – 19 и дълготраен Ковид (Лонг Ковид)

 4.  

 5. 5. Телемедицина при пациенти с Ковид – 19

 6.  

 7. 6. Свободни теми

 8.  

 9. 7. Кръгли Маси

 10. • Имунизация при Ковид-19 – бариери и предизвикателства

 11. • Влиянието на Ковид – 19 върху организацията на Първичната медицинска      помощ – какво се промени трайно в работата след Ковид – 19

 

Повече информация можете да намерите тук!

 

 

< Назад