Сдружението на семейните лекари - Сливен проведе първата си конференция

04.10.2012

На 28.09.2012 г. в комплекс "Национал" беше проведена Първата научна конференция на ОПЛ, организирана от Сдружението на семейните лекари - Сливен. Конференцията отбеляза пет-годишния юбилей от създаването на местното сдружение, като осигури възможност за обсъждане както на новостите в лечението на заболяванията, така и на актуални теми, свързани с организацията на работата ни. 

 

Откриване на Конференцията - д-р Елка Нинова и д-р Георги Бакоев

 

В Първата научна конференция на ССЛСл участваха повечето от членовете на Сдружението, колеги от СИМП и гости. Темата беше: "Нови терапевтични възможности в общата медицинска практика". 

 

По време на научната сесия

 

След приключване на научната програма се проведе свободна дискусия по въпроси, касаещи ежедневната ни работа  и предстоящия НРД 2013 г. В обстановка на доверие и непосредствен контакт бяха обсъдени някои проблеми, свързани с работата, взаимоотношенията с другите звена на медицинската помощ, както и с контролиращите екипи. Набелязаха се стъпките, които трябва да бъдат направени, за да бъдат решени част от проблемите на местно ниво.  Гости на мероприятието бяха д-р Виктория Чобанова - секретар на НСОПЛБ и д-р Георги Бакоев - член на УС на  НСОПЛБ.

 

Дискусията между общопрактикуващите лекари - очаквана и интересна за всички

 

Обсъждането на темите продължи и по време на празничната вечеря в приятна обстановка, с много настроение и приятни емоции.

 

< Назад