Проведе се четвъртата регионална конференция от програмата на НСОПЛБ за 2012 година

19.06.2012

На 16.06.2012 година се проведе четвъртата Регионална Научно-практическа конференция, организирана от НСОПЛБ в програмата за продължаващо медицинско обучение за 2012 година.

 

Въпреки горещото време и започващия сезон на отпуските  повече от 70 общопрактикуващи лекари от София и София-област участваха в Конференцията . Стриктното спазване на времето за лекции и презентации и  интерактивното участие на слушателите беше посрещнато с одобрение от участниците. Представените теми бяха изцяло с практическа насоченост и свързани с диагностиката и терапията на чести заболявания в общата практика.

 

 

 

Д-р Марчела Колева от УМБАЛ "Царица Йоанна" представи темата "Рак на млечната жлеза". Тя сподели:

"Лекцията ми е насочена преди всичко към общопрактикуващите лекари, които от две години са натоварени с изследванията за рака на гърдата и на простатата. Тъй като ракът на гърдата е по-тежкият проблем, целта е да им представя кои са рисковите групи, какви са принципите на лечение, каква е продължителността и каква е тяхната роля, когато се постави едно лекарство. Защото хормоналното лечение е с доста странични ефекти и те би трябвало да ги познават."

 

Лекцията на НСОПЛБ "Диференциална диагноза на коремната болка в общата медицинска практика" беше представена от д-р Веселин Станев, специалист по обща и детска хирургия, като  диагностичен алгоритъм с множество клинични случаи, илюстриращи значението на отделните диагностични методи.

 

Доц. д-р Гриша Матеев представи темата "Диагностика на злокачествените заболявания в общата медицинска практика" с множество илюстрации и практически насоки за диференциалната диагноза на различните видове кожни ракови заболявания. Резултатите от теста за самоконтрол на знанията в началото на лекцията показаха високо ниво на познаване на патологията от участниците в Конференцията.

 

С интерес бяха посрещнати и практическите упражнения, включени в Конференцията. Представянето на трудни за разчитане електрокардиограми от д-р Румен Алексов показа необходимостта и ползата от този вид самоконтрол на знанията.

 

 

 

"Електрокардиограмата е едно изследване, което се прави поголовно – и при профилактични прегледи, и при диспансерни прегледи, и при наличие на показания. Затова всеки общопрактикуващ лекар би трябвало да може да ориентира. До момента аз съм правил тази презентация на три наши регионални научно-практически конференции, които се проведоха в Перник, Враца и Плевен. Отзивите и коментарите, които съм чул след това, са положителни. Смятам, че представянето е изключително полезно за нашите колеги, особено за тези, които не са имали възможност да работят във вътрешни отделения или като терапевти не са специализирали „Вътрешни болести”." - сподели д-р Румен Алексов

 

Участниците имаха възможност да упражнят практическите си умения за диагностика на простатна жлеза в норма и патология на макет със съдействието на представителите на ГлаксоСмитКлайн. Макетът дава възможност за диагностика на нормална простата, хиперплазия на простатата, ранен и напреднал карцином на жлезата чрез ректално туширане.  Макетът беше на разположение на общопрактикуващите лекари през цялото време на Конференцията.

 

По време на Конференцията беше представено и изложение на фармацевтични фирми.

 

 

 

Повечето от участниците останаха до края на Конференцията, за темата "Контрол и санкции - нормативна база". Представени бяха правата и задълженията на проверяващите съгласно действащата нормативна база, както и възможностите за защита при неправомерни действия на контролните органи.  Почти пълната зала, множеството конкретни въпроси в края на презентацията показаха интереса на общопрактикуващите лекари към тази тема.  

< Назад