Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ - 2012 г.

Новият начин на представяне на материалите приятно изненада участниците в Конференцията в Перник

20.03.2012

На 17.03.2012 г. в Перник НСОПЛБ  стартира поредицата Научно-практически конференции за общопрактикуващи лекари за 2012 година. Новият начин на представяне на материалите приятно изненада и удовлетвори очакванията на присъстващите лекари  в залата.

 

Първа Научно-практическа Конференция - Перник, 17.03.2012

02.03.2012

Първата научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 година ще се проведе в гр. Перник на 17.03.2012 година в залата на Двореца на културата, пл. Кракра № 1.  Новият начин на представяне на лекциите и презентациите ще създаде възможност за пряко участие на всеки слушател и диалог с лектора по време на представянето на темите, както и за лична оценка след завършването ѝ.

Конференции на НСОПЛБ за 2012 година

10.02.2012

През 2012 г. НСОПЛБ ще организира и проведе шест регионални научно-практически конференции и Национална научно-практическа конференция.

 

Чрез закупената от НСОПЛБ система за дистанционно и анонимно гласуване ще имате възможност да участвате в решаването на клинични случаи, да сверите знанията си по определени теми, както и да оцените качеството на лекторите и техните презентации.