Проведе се и втората Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 г. във Враца

08.04.2012

Конференцията е част от програмата на НСОПЛБ за продължаващо медицинско обучение на ОПЛ за 2012 г., която включва  лекции, подбрани след проведена анкета през 2011 г. сред ОПЛ в страната. Лекциите ще бъдат представени от водещи в своята област специалисти и са  ориентирани към практиката на ОПЛ.

 

Предвидено е време за практически упражнения по разчитане на ЕКГ  (интерактивно, в залата), както и за ректално туширане на простатна жлеза за диференциална диагноза на нормална простата, доброкачествена хиперплазия и карцином на простатата (на обучителен макет)

 

Новост за тази година е възможността за интерактивно участие на слушателите, непосредствен "диалог" с лектора, самоконтрол на знанията, както и оценка на презентациите и лекторите. С въвеждането на интерактивността и непосредственото лично участие на всеки ОПЛ в обсъждането на темите благодарение на новата система за дистанционно "гласуване", Научно-практическите конференции се превръщат в реална школа за ОПЛ-участници в конференциите.

 

Новият начин на представяне на материалите беше посрещнат с огромен интерес и одобрение от участниците в Първата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за годината, която се проведе в Перник на 17.03.2012 г. Повече подробности за събитието и мнението на участниците можете да прочетете на сайта на НСОПЛБ, раздел Събития.

 

С подробната програма на събитието във Враца (07.04.2012 г.) можете да се запознаете в прикачения файл.

 

 

 

Програма Враца - 2012 г.

(.pdf, 1.67 MB)

< Назад