Плевен бе домакин на третата научно-практическа конференция за ОПЛ

16.05.2012

Третата научно-практическа конференция, организирана от НСОПЛБ за общопрактикуващите лекари, се проведе в Плевен на 12.05.2012 г. в художествената галерия "Илия Бешков".  Домакин  и съорганизатор на събитието беше Сдружението на ОПЛ от Плевен и областта. Подробната програма на Конференцията е в прикачения файл.

 

 

Откриване на III Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ за 2012 г.

 

Конференцията беше открита от д-р Петя Дакова, Председател на СОПЛПО с химна на НСОПЛБ. Официални гости на Конференцията бяха д-р Грозев,  Председателя на РЛК Плевен; д-р  Гарев – Директор на РЗИ - Плевен;  доц. д-р Валентинова от Катедрата по ОМ на МУ Плевен. Всеки от тях с топли думи приветства присъстващите ОПЛ  и им пожелаха успех  и „на добър час” в научната дейност и практическата работа. Директорът на РЗИ – Плевен, д-р Гарев, връчи поздравителен адрес  на участниците.  От името на УС на НСОПЛБ д-р Чобанова, секретар на НСОПЛБ, приветства присъстващите.

 

Д-р Петя Дакова и официалните гости

 

Участниците в Конференцията, повече от 90 общопрактикуващи лекари от Плевенска, Врачанска, Габровска и Търновска област посрещнаха с интерес лекциите от програмата на Конференцията. С одобрение беше посрещната възможността за интерактивно участие на слушателите по време на лекциите. Тестовете за проверка на знанията показаха верни отговори в повече от 90 % от участниците, което е показател за високото ниво на познания на общопрактикуващите лекари в дискутираните области на медицината.  С интерес бяха посрещнати и презентациите на медикаментите, включени в програмата, като повечето участници определиха представянията като „отлични”.

 

Част от теста, включен в лекцията на доц. Гриша Матеев

 

Д-р Петя Дакова сподели:

 

„В Плевен вече е традиция всяка година, от около 6-7 години, да сме домакин на тези организирани от НСОПЛБ научни конференция. А тази година сме доста приятно изненадани, че конференцията е и с доста практическа насоченост.

 

От първата конференция, която се е провела в Плевен, мога да кажа, че винаги съм се радвала на добро участие от страна на колегите. Отзивите винаги са били много добри. Програмите са много интересни, а също и анкетите, които се провеждат с общопрактикуващите лекари. И мога да кажа, че и през тази година присъствието беше много добро. Аз съм много удовлетворена, а също и колегите.

 

Нововъведенията с оценките и гласуванията по време на презентациите бяха приятна изненада и за мен самата, а и колегите са много удовлетворени. Прави се оценка и на самия лектор, което оттук нататък означава, че този, който преподава знания на общопрактикуващия лекар ще трябва да се подготвя много повече. Но всички останаха удовлетворени, защото както самите презентации, така и лекторите бяха на ниво. Мисля, че това е успешен старт в нововъведенията. Въвеждайки и практическата част в тези конференции, ще предизвикаме още по-голям интерес от страна на нашите колеги.”

 

Практическото упражнение върху разчитане на ЕКГ-записи беше посрещнато с голям интерес от колегите. Лекарите изказаха задоволството си от възможността да „сверят” своята интерпретация на показаните ЕКГ-казуси с вярното разчитане на записите.

 

Практическите упражнения върху макети, реализирани със съдействието на ГлаксоСмитКлайн  и Астра-Зенека в рамките на Конференцията, също предизвикаха интереса на общопрактикуващите лекари. Диагностиката на простатната жлеза в норма и патология и диагностиката на новообразувания на млечните жлези бяха подпомогнати от специалисти в съответните области и бяха оценени като „много полезни за практиката” от участниците в Конференцията.   

 

Практическо упражнение върху макети за откриване на новообразувания в млечни жлези

 

 

Представяне на темата "Контрол и санкции"

 

Изцяло с практическа насоченост беше и последната тема от Конференцията – „Контрол и санкции – нормативна база”, представена от д-р Виктория Чобанова и д-р Христо Димитров. Правата и задълженията на проверяващите и на проверяваните, възможни варианти за действие на ОПЛ при неправомерни искания на проверяващите, елементи от съдебната практика предизвикаха оживена дискусия. Участниците от УС на НСОПЛБ отговориха на всички въпроси в залата и информираха колегите си за развитието на актуалните за ОПЛ събития.

 

По време на дискусията

 

В края на Конференцията участниците се разделиха с пожелания за нови срещи и с усещането за принадлежност към един екип – на най-добре организираната професионална група лекари – НСОПЛБ.

 

Програма на конференцията, Плевен, 12 май 2012 г.

(.pdf, 1.64 MB)

Поздравителен адрес на д-р Гарев към участниците в Конференцията

(.pdf, 165.6 KB)

< Назад